Nyheter

  • Fre 17 jul 2015

    Angående medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar.

    Barnläkarföreningen presenterar sin syn på medicinska medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. Dokumentet är skrivet av Barnläkare Anders Hjern. Sedan början av 2000-talet har Migrationsverket ibland använt sig av röntgenundersökningar av visdomständer och/eller handled för att bedöma asylsökandes ålder när denna…

event Kalender