Livsmedelsverket informerar

Publicerad
2017-03-23 18:00:57
Skribent
Marianne Bergström

Palmolja och glycidolestrar i modersmjölksersättning

Med anledning av en artikel i Svenska Dagbladet idag (23/3 2017) får vi på Livsmedelsverket och kanske även ni inom barnhälsovården frågor från föräldrar som ger eller har gett sina barn modersmjölksersättning. Som ett stöd i samtalet med föräldrar har vi nedan sammanfattat några korta budskap:

–        För ett enskilt barn bedömer vi risken att drabbas av hälsoeffekter som mycket mycket liten. Men för myndigheterna är det inte okej, för vi arbetar för att ha mycket höga säkerhetsnivåer. Vi tycker inte att det är okej att vi knaprar på säkerhetsmarginalen.

–        Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om risk för hälsoskada när man fått i sig dessa ämnen efter konsumtion under många år. Att barnet har ätit modersmjölksersättning under ett år kommer inte påverka t.ex. risken att få cancer.

–        Det går inte att säga att människor  har fått eller kommer att få cancer eller njurskador på grund av att de fått i sig dessa ämnen. Däremot har man sett effekter i djurförsök. Av den anledningen väljer man att ha väldigt stora säkerhetsmarginaler när man fastställer vilka halter som är okej att få i sig. Det betyder att även om ett barn har fått i sig mängder över de nivåerna så ger det inte sjukdom. Det som händer är att man har knaprat på säkerhetsmarginalerna.

Läs gärna mer om glycidylestrar och 2- och 3-MCPD-estrar på Livsmedelsverkets webbplats.

Frågan om olämpliga ämnen i modersmjölksersättning eller oljor löses bäst på EU-nivå med hjälp av gränsvärden. Livsmedelsverket jobbar därför aktivt inom EU-kommissionen för att gränsvärdena snabbt ska finnas på plats och att de blir stränga.

Vänliga hälsningar

Åsa Brugård Konde
Nutritionist
Avdelningen för råd och beredskap

forum Kommentarer

Kommentera