Initiativet Rätt till vård

Publicerad
2017-06-29 09:30:50
Uppdaterad
2017-07-25 14:20:38
Skribent
Anna Bärtås

Barnläkarföreningen har ställt sig bakom initiativet Rätt till vård. Tillsammans med flera andra vårdorganisationer har vi skrivit under ett ställningstagande med syfte att uppmana regering och riksdag att säkerställa att alla som vistas i Sverige, oavsett ursprung och rättslig status får tillgång till vård efter behov och på lika villkor. Det ska vara en grundläggande rättighet och trygghet att ha tillgång till medicinsk hjälp och vård, för barn och deras anhöriga.

Skrivelsen hittar du här:  Vård på lika villkor 2017.

label Barnläkare i debatten

forum Kommentarer

Kommentera