Neonatal HLR har ingen plats vid beviljade sena aborter

Publicerad
2017-08-23 22:32:24
Uppdaterad
2017-08-24 06:37:45
Skribent
Anna Bärtås

Många av er har säkert noterat debatten i media angående neonatal HLR i samband med sen abort efter vecka 22+0.

Svenska Neonatalföreningen har idag publicerat följande ställningstagande:

Neonatalföreningen rekommenderar inte neonatal HLR i samband med abort. De nationella konsensusriktlinjerna från 2016 handlar om prematurförlossningar och inte om abortsituationen. Enligt riktlinjerna bör man ”överväga” HLR från vecka 22+0 men det står också att föräldrarnas önskemål ska vägas in. I fallet sen abort är moderns önskemål uppenbara och måste respekteras. Abort får inte utföras då fostret är viabelt så situationen bör inte uppstå. Neonatolog bör inte kallas till en abort, vilket skedde i det aktuella fallet som har diskuterats i massmedia.

Fallet som presenterats i media sätter fingret på oklarheter om reglerna kring sena aborter, vilket kan leda till olyckliga konsekvenser. Socialstyrelsens rättsliga råd och SFOG har hittills haft olika syn på detta och det är angeläget att dessa regler tydliggörs och att rutinerna förbättras. Neonatalföreningen har fått signaler om att en sådan process nu är på gång.

Den enda uppgift Neonatalföreningen har när det gäller sena aborter är att förse Rättsliga rådet med uppdaterad information om  när barn kan anses vara viabla eller ”livsdugliga” enligt lagtexten. Detta är i nuvarande praxis satt till 22+0, vilket överensstämmer med våra nationella riktlinjer om handläggning av extremt prematurfödda.

forum Kommentarer

Kommentera