Nytt sätt att upphandla SK-kurser

Publicerad
2017-11-02 15:57:08
Skribent
Anna Bärtås

Lite information från utbildningsutskottet! Inför nästa upphandling av SK-kurser kommer det ske vissa förändringar av upphandlingsförfarandet som Socialstyrelsen hoppas ska förenkla och underlätta administration och planering för kursgivare.

I ett första skede nu i höst upphandlar Socialstyrelsen SK-kursleverantörer med vilka tecknas ramavtal på upp till fyra år. Därefter avropas kurser från ramavtalen under början av 2018.

Det gäller alltså att alla leverantörer som brukar ge SK-kurser lämnar in anbud. Enligt vad utbildningsutskottet fått veta är Stockholm och Malmö/Lund, som har speciella organisationer för detta med på banan. Göteborg är också på gång. Lite oklart hur det är med Uppsala, Umeå och Linköping? Om du tjänstgör på dessa orter och brukar arrangera SK-kurser, kolla gärna upp så ingen leverantör missas.

Det är bara medicinska delmål som kommer i fråga, de andra har man efter enkäter med specialitetsföreningarna bestämt att stryka. Barnmedicin ihop med allmänmedicin och psykiatri är de specialiteter som har flest ST-läkare och kommer att placeras i kategori 5, där man upphandlar sju SK-kurser per specialitet. När det gäller pediatrikens grenspecialiteter så hamnar de i den kategori där det upphandlas max en SK-kurs per år.

Socialstyrelsen och utbildningsutskottet kommer tillsammans att prioritera vilka sju kurser som ges. Utbildningsutskottet kommer i sin tur att att ha dialog med BLF:s styrelse och BLU. Målet är att alla medicinska delmål täcks under en tvåårsperiod. Vissa av våra SK-kurser är aktuella för fler specialiteter (ex barnmisshandel och ungdomsmedicin). De ingår inte i vår ”pott” utan går utöver. Vi har också andra, som ”sällsynta diagnoser” som egentligen är SK-kurs för klinisk genetik. De kurserna får ju pediatrik-ST-läkare också gå, men BLF  styr inte över om de skall ges eller inte.

Här finns Socialstyrelsens information.

Vid frågor; kontakta gärna Eva Albinsson, utbildningsutskottets ordförande.