Årsberättelse för RAV – referensgruppen för antiviral terapi

Publicerad
2018-01-15 15:30:26
Uppdaterad
2018-01-15 15:30:44
Skribent
Anna Bärtås

Referensgruppen för antiviral terapi är en aktiv grupp bestående av läkare från flera specialiteter. Lars Navér är barnläkarrepresentant. På hemsidan finns flera bra och aktuella behandlingsriktlinjer, bland annat för HIV och graviditet och för hepatit C. Är du intresserad av gruppens arbete kan du ta del av årsberättelsen här:

RAF Vhb2017 doc-signed.