Förändringar gällande SK-kurser 2019-2022

Publicerad
2018-02-23 11:43:31
Uppdaterad
2018-02-23 12:59:26
Skribent
Anna Bärtås

Socialstyrelsen har inför 2019-2022 förändrat upphandlingsförfarandet av SK-kurser i syfte att förenkla och underlätta administration och planering för kursleverantörer och kursgivare.

Hösten 2017 upphandlades SK-kursleverantörer och ramavtal tecknades på upp till fyra år. Från och med 2018 kommer Socialstyrelsen att avropa kurser från ramavtalen.

Läs gärna mer här: http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/upphandling-sk-kurser

Barnmedicin, allmänmedicin och psykiatri är de specialiteter som har flest ST-läkare och har placerats i kategori 5, där man upphandlar 6-7 SK-kurser per specialitet (under 2019 räcker anslaget till sex kurser). När det gäller våra grenspecialiteter så har de placerats i den kategori där det upphandlas max en SK-kurs per år.

Prioritering av vilka SK-kurser som skall arrangeras årligen har gjorts av BLF:s utbildningsutskott i samarbete med BLF:s styrelse, BLU och Charlotte Amilon på Socialstyrelsen (som ansvarar för SK-kurserna). Vissa av våra SK-kurser är aktuella för fler specialiteter (ex barnmisshandel, ungdomsmedicin). De ingår inte i vår ”pott” utan går utöver (och har därför större sannolikhet att kunna ordnas varje år). Vi har också andra, som ex ”sällsynta diagnoser” som egentligen är SK-kurs för klinisk genetik. De kurserna får ju våra ST-läkare också gå, men vi kan inte styra över om de skall ges eller inte.

I november 2017 prioriterades SK-kurser för 2019-2022. Kursen ”basal neonatologi” tycker vi är viktig att den arrangeras varje år. Alla andra kurser i våra medicinska delmål har prioriterats lika (inklusive basal pediatrik). Det innebär att de förhoppningsvis får hållas 3 av 4 år under perioden 2019-2022.

De kurser som inte kommer att kunna ges som SK-kurs någon av dessa år hoppas vi att kursgivarna kan hålla ändå, fast som en LIPUS-certifierad betalkurs. Utbildningsbehovet är ju inte mindre för att Socialstyrelsen får mindre pengar att upphandla kurser av Regeringen.

För utbildningsutskottet och styrelsen,

Eva Albinsson och Anna Bärtås