SBAR om nationella PM i barnmedicin

Publicerad
2018-03-06 17:57:01
Skribent
Anna Bärtås

S: Vi vill uppdatera våra medlemmar om hur arbetet med nationella PM fortskrider.

B: BLF och SKL samarbetar sedan hösten 2016 i ett projekt som syftar till att ta fram en nationell samling barnmedicinska PM, totalt cirka 300 stycken.

A: Arbetet har gått långsammare än beräknat eftersom SKL:s arbete med nationella programområden redan 2017 påverkade möjligheterna för att ta fram och publicera nya PM. Bland annat har nödvändigt IT-system på SKL inte varit färdigt. Nu förändras förutsättningarna i samband med att de nya programområdena startar. Det barnmedicinska PM-arbetet kommer att införlivas i denna organisation under programområdet för Barn och ungas hälsa. I väntan på att de ska vara startklara har vi fått godkännande från SKL att inom kort publicera färdiga PM på BLF:s webbsida.

R: Projektledare Mia Wede fortsätter att arbeta med framtagande och granskning av nya PM under våren. Många av er, och era delföreningar, kan därför komma att kontaktas angående detta. Vi är tacksamma för all tid ni lagt ned och lägger ned på att ta fram gemensamma riktlinjer som ska möjliggöra jämlik och god vård i hela landet!

forum Kommentarer

Kommentera