Nu är NPO för barn och ungas hälsa igång

Publicerad
2018-03-16 09:18:57
Uppdaterad
2018-04-24 16:06:27
Skribent
Anna Bärtås

I syfte att skapa en mer jämlik vård i landet har Sveriges kommuner och landsting (SKL) initierat 18 så kallade nationella programområden (NPO). Barn och ungdomars hälsa utgör ett prioriterat sådant område. Arbetet startas upp nu under våren 2018.

Uppdraget består i att:

  • leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält
  • följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd)
  • bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används
  • omvärldsbevaka
  • ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
  • nivåstrukturering
  • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar

Varje NPO består av sex ledamöter, en från varje sjukvårdsregion. En region är värdregion och bidrar med en person som utgör stödresurs. Representanten från värdregionen är ordförande för gruppen. I barn- och ungdomars hälsa är sydöstra sjukvårdsregionen värdregion.

NPO barn- och ungdomars hälsa består av följande ledamöter:

Simon Rundqvist (ordförande), Sydöstra

Eva Berggren Broström, Stockholm-Gotland

Urban Tirén, Norra

Lars Gelander, Västra

Christina Clementson-Kockum, Södra

Jonas Ludvigsson, Uppsala-Örebro

Processtödperson: Ingvor Andersson

Gruppen utser nationella arbetsgrupper som på gruppens uppdrag kan arbeta med specifika områden. Tanken är också att NPO ska matchas av en liknande struktur i varje region, kallad RPO, vars uppdrag bland annat är att implementera den gemensamma kunskapsstyrning som tagits fram och även föra fram behov till NPO. NPO arbetar i nära samarbete med SKL, men också med Socialstyrelsen. Barnläkarföreningens arbete med nationella PM kommer att bryggas över till NPO. Mer information om detta hittar du här.

-Vi i NPO-gruppen ser fram emot att samarbeta med bland andra BLF i syfte att förbättra barnsjukvården i Sverige. Det är viktigt att vi inte blir en part som uppfinner hjulet igen, utan tar till vara de många goda initiativ och krafter som finns i landet. Vi vill ha stora öron och kan genom det mandat vi fått ta initiativ och bli en kraft som får bra saker gjorda, säger ordförande Simon Rundqvist.

Simon Rundqvist, ordförande NPO

Läs gärna mer på SKL:s hemsida.

 

 

forum Kommentarer

Kommentera