Vill du bli sakkunnig barnläkare till förvaltningsdomstolen?

Publicerad
2018-04-08 10:55:54
Uppdaterad
2018-04-08 10:56:47
Skribent
Anna Bärtås

Här kommer en förfrågan enligt önskemål från Sveriges förvaltningsdomstolar. Domstolarna anlitar sakkunniga läkare, främst i socialförsäkringsmål, där det kan behövas en objektiv bedömning. En viktig uppgift!

Antalet uppdrag kommer sannolikt vara få. Sakkunniga anlitas i de fall där domstolen bedömer att de medicinska underlagen är svårvärderade, och behöver en objektiv bedömning.

Man anlitas för ett specifikt mål, alltså oftast enstaka uppdrag. Normalt krävs en genomgång av det medicinska underlaget, och författande av utlåtande. Vissa uppdrag kräver även närvaro vid en muntlig förhandling.

Det finns alltid möjlighet att avböja ett uppdrag. Ersättning betalas ut av domstolen.

Intresseanmälan mejlas till: birgitta.kvist@socialstyrelsen.se

Bifoga: kontaktuppgifter (inkl. titel och arbetsplats) och födelsedatum (år-månad-dag räcker).