Ny dataskyddsförordning GDPR, 2018-05-25

Publicerad
2018-04-17 17:23:01
Uppdaterad
2018-05-23 16:14:54
Skribent
Marianne Bergström

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts av dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018. I den nya lagen har man till exempel skärpt kraven för hur företag/föreningar får behandla personuppgifter så för dig som medlem innebär detta en tryggare hantering av dina personuppgifter.

Som medlem har du rätt att känna till vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Nedan en förteckning av rubrikerna i vårt medlemsregister. Du kan när som helst begära ett registerutdrag

Personnummer: 12 siffror för att särskilja medlemmar med samma för och efternamn
Förnamn och efternamn
Adress: Gata/Box, Postnr, Postadress
E-post arbete I den mån vi har erhållit denna adress; annars blankt
E-post privat I den mån vi har erhållit denna adress; annars blankt
Medlem År- månad Vi noterar då du blev medlem i BLF
SLF / ej SLF Markerar med SLF om du är medlem i Sv Läkarförbundet, annars BLF för att veta vilka som ska ha faktura direkt från BLF
Ditt medlemsnummer i SLF Hos medlem som ej registrerad i SLF: gammalt SLF-nr eller xxx
År då du blev specialist eller beräknar bli specialist i Barnmedicin eller annan specialitet om denna uppgift finns registrerad hos SLF, eller du uppgav detta i din ansökan om medlemskap till BLF, annars blankt
Medlem i Delförening Noteras i den mån vi fått uppgift om detta; annars blankt
Betalt medlemsavgift och datum för detta Vi registrerar datum och belopp du betalat de tre senaste åren. Nu 2018, 2017, 2016
 • Uppgifter vi sparar för Verksamhetsberättelsen
  • Vi noterar vilka som ansökt om medlemskap under året (antal)
  • Vi noterar vilka som begärt utträde eller avlidit under året (antal)
 • BLF delar med sig av namn- och adressuppgifter och ev. medlemsnummer till
  • Tidningen Barnläkaren
  • Acta Paediatricas Nyhetsbrev
 • BLF delar inte med sig av medlemsuppgifter
  • till företag för reklam
  • kongressbyråer för Barnveckan och andra evenemang
  • BLF publicerar inte medlemsuppgifter på hemsidan
 • Eventuella forskningsprojekt som vill göra utskick till medlemmar ombeds att skriva ihop ett Nyhetsbrev och medlemsregistrator hos BLF gör utskicket med MailChimp Nyhetsbrev

Mer att läsa:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

https://gdpr.se/dataskyddslagen-den-svenska-anpassningen-av-gdpr-i-sammanfattning/

Artikel i SvD 2018-04-10 av Emmylou Tuvehag

Läkarförbundets informationsdokument om GPDR

Växjö / Stockolm

Anna Bärtås, Ordf
Växjö
Marianne Bergström, Registerhållare
mariannebergstrom0201@gmail.com
Stockholm

 

forum Kommentarer

Kommentera