Nya rekommendationer för intravenös vätskebehandling till barn

Publicerad
2018-06-18 13:00:58
Uppdaterad
2018-06-18 13:58:41
Skribent
Anna Bärtås

Läkemedelsverket har publicerat rekommendationer för Intravenös vätskebehandling till barn som nås via lv.se/ivvatskabarn 

Efter sommaren kommer en allmänpediatrisk tolkning av dessa riktlinjer att publiceras i ePed 

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation är speciell på det sättet att signaler om behovet av rekommendationer inte bara kommit från svensk barnsjukvård utan även från Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Vid möten mellan Läkemedelsverket och barnsjukvården 2013 och 2015 lyftes vätskebehandling till barn som ett område där det finns behov av att samla och sprida kunskap. Representanter för barnsjukvården såg ett behov av ökad kunskap och var oroliga över att vätskebehandling inte alltid planeras och monitoreras adekvat. Risken för iatrogen hyponatremi påtalades och planering för ett expertmöte inleddes 2016. Efter att 2017 ha utrett rapporter om dödsfall på grund av hyponatrem encefalopati i samband med intravenös vätskebehandling rekommenderade  EMAs säkerhetskommitté  PRAC informationsåtgärder på nationell nivå för att minska riskerna med intravenös vätskebehandling. De här behandlingsrekommendationerna är en del av de åtgärderna.

Viktigt att veta är att det smugit sig in flera mindre tryckfel i pappersversionen. Läkemdelelsverket uppmanar till att använda den elektroniska versionen av behandlingsrekommendationen på hemsidan lv.se/ivvatskabarn

Ett av tryckfelen kan få klinisk betydelse. På sidan 32 i pappersversionen under Preoperativ vätskebehandling står det felaktigtVid behov av parenteral vätska ska elektrolytstatus kontrolleras inom 24 timmar efter insättning.  LV vill uppmärksamma på den korrekta rekommendationen i den elektroniska versionen: Vid behov av parenteral vätska ska elektrolytstatus kontrolleras inom 2-4 timmar efter insättning.”