Vad är barnvänlig vård?

Publicerad
2018-11-08 15:37:33
Skribent
Anna Bärtås

Vilka kriterier behöver vara uppfyllda för att en verksamhet ska kunna säga sig bedriva barnvänlig vård? ”Nätverket för barnanpassad vård” har bildats i syftet att sprida kunskap och goda exempel om barnanpassning, utifrån lagstiftning, NOBAB, EACH och rekommendationer, där Barnläkarföreningen har fungerat som remissinstans och samarbetspartner. Nätverket har tagit fram ett antal kriterier till stöd för utvärdering och utveckling av hälso- och sjukvården. Kriterierna är tänkta att användas i en ”kollegial granskning”, men kan med fördel även användas som stöd vid projektering av nya verksamheter eller skrivande av riktlinjer som omfattar barn och unga. Mer info hittar ni på

https://barnanpassadvard.se/