Grattis till godkänd specialistskrivning!

Publicerad
2018-11-27 11:05:57
Skribent
Anna Bärtås

Svenska Barnläkarföreningen arrangerar i oktober varje år en frivillig specialistskrivning i barn-och ungdomsmedicin. Ansvaret alternerar mellan landets sjukvårdsregioner och 2018 års skrivning utformades av ST-studierektorer och ST-chefer i Visby och Stockholm. Provet görs som en ”open book”, det vill säga det är tillåtet att använda facklitteratur på samma sätt som vid kliniskt arbete. Tidaspekten gör dock att det inte går att slå upp alla uppgifter. Det är inte tillåtet att samarbeta eller ta hjälp av annan person. Skrivningen kan göras som del i specialistexamen för den som har ett år kvar till avklarad ST-utbildning alternativt för den som är färdig specialist sedan högst ett år tillbaka. Det finns möjlighet att göra skrivningen som ett diagnostiskt prov, då sker ingen central rättning.

I år har följande läkare godkänts:

Josefin Cosmo, Essi Whaites Heinonen, Elisabeth Book, Jenny Holmdahl, Matilda Larsson-Wahlberg, Berglind Eik Gudmundsdottir, Diana Treis, Helena Hildenwall, Laura Mertes, Charlotte Ragnarsson, Eva Kristiansen, Lena Mjörndal, Annika Malmgren, Fatine Khammari Nyström, Karin Nilsson, Kolbrun Gunnarsdottir, Ida Kolblet, Pauline Levinson, Annika Eklundh, Sofia Båtelson, Sigrun Hallgrimsdottir, Anna Mangelus, Helena Sjöström.

Varmt grattis! Diplom kommer på posten så småningom.