European Pediatric Advanced Life Support (EPALS)

Datum
2017-11-20 - 2017-11-22

Vi har fått förtroendet att för första gången anordna EPALS, den europeiska kursen i omhändertagande av det akut
svårt sjuka barnet såväl medicinskt som vid trauma. Kursen är av avancerad karaktär och riktar sig till läkare och sjukvårdspersonal
involverade i akut omhändertagande av det svårt sjuka barnet, främst inom akutsjukvård, pediatrik och
anestesi/intensivvård. Mer information och anmälan: vardgivarwebb.regionostergotland.se/epals

Plats: Vrinnevisjukhuset Norrköping

 

 

forum Kommentarer

Kommentera

event Kalender