Game eller game over?

Datum
2018-01-29

Svensk förening för Ungdomsmedicin anordnar utbildningsdag

Påverkar dagens mediavanor ungdomars hälsa?

Detta bl.a. med anledning av att spelberoende blir en diagnos vid årsskiftet.
Ur programmet:
Ungdomars medievanor – 18 år av internet
Vad är E-sport?
Vad är spelberoende? Vad säger den nya lagstiftningen? Går det att bli Spelfri och var finns hjälpen?
Ungdomars pornografikonsumtion på nätet

Till Anmälan

event Kalender