PHO utbildningsdag 2019

Datum
2019-01-30

BLF’s sektiom för pediatrisk hematologi & onkologi inbjuder till utbildningsdag

Tema: Sena komplikationer, varicella vid cellgiftsbehandling och svåra beslut vid barnonkologisk behandling

Lokal: Svenska läkaresällskapets hus, Klara Östra kyrkogata, Stockholm
Tid: kl. 09.30 – 16.00

Anmälan till Anette.NilssonGunder@skane.se senast den  23 januari 2019 med uppgift om specialkost önskas för lunchen.

Program

 

event Kalender