Vårmöte/årsmöte medfödda ämnesomsättningssjukdomar

Datum
2018-03-13 - 2018-03-14

Välkommen till BLFs Arbetsgrupp för Medfödda Ämnesomsättningssjukdomars vårmöte/årsmöte 2018

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,

Start: kl. 13.00 den 13 mars

Anmälan sker till arbetsgruppens sekreterare på mailadress charlotte.a.ekelund@skane.se senast den 27 februari 2018.

Bästa hälsningar
Charlotte och Styrelsen

Merinformation här…