Barn- och ungdomskliniker

Adresslista_vch (Excel; 2017-12-07)

AB – Stockholms län

 • Svante Norgren, Teamchef, E-post:  svante.norgren@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna och Huddinge, 171 76 Stockholm
 • Nina Perrin, Patient-områdeschef, Barn med sjukdomar i buk och blod eller cancer, E-post nina.perrin@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus,  141 86 Stockholm
 • Klas Ekström, Patient-områdeschef, Barn med sjukdomar i andningsvägar, ämnesomsättning, hjärta eller infektioner, E-post: klas ekstrom@sll.se , Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, 171 76 Stockholm
 • Malin Rydh Rinder, Funktion-områdeschef, Akutsjukvård barn, E-post: malin.ryd-rinder@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, 171 76 Stockholm
 • Boubou Hallberg, Patient-områdeschef, Det sjuka nyfödda barnet, E-post:boubou.hallberg@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, 171 76 Stockholm
 • Jonas Berner Funktionområdeschef, PMI barn   E-post: jonas.berner@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, 171 76 Stockholm
 • Eva Weidenhielm Broström, Patient-områdeschef, Barn med sjukdomar i nervsystem, rörelseorgan samt hemsjukvård   Epost: eva.weidenhielm-brostrom@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, 171 76 Stockholm
 • Åsa Wijkström Patient-områdeschef, Graviditet och förlossning, E-post: asa.wijkstrom@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus 171 76 Stockholm
 • Ameli Norling Patient-områdeschef, Graviditet och reproduktion, E-post: ameli.norling@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus 171 76 Stockholm
 • Eva Berggren Broström Vch, E-post: eva.berggren-brostrom@sll.se
  Sachsska barn- och ungdomssjukhuset , 118 95 Stockholm

C – Uppsala län

D – Sörmlands län

E – Östergötlands län

F – Jönköpings länAdresslista_vch

 • Maria Ekelund, E-post:  maria.ekelund@rjl.se
  Länssjukhuset Ryhov, Barn- och ungdomskliniken, 551 85 Jönköping 

G – Kronobergs län

H – Kalmar län

I – Gotlands län

K – Blekinge län

M – Region Skåne

 • Jacek, Toporski, Vch, E-post: Jacek.Toporski@skane.se
  VO Barnmedicin,Skånes Universitetssjukhus, 205 02 Malmö
 • Anders Dybjer, Div.chef, E-post: anders.dybjer@skane.se
  Skånes Universitetssjukhus, Division 2, 205 02 Malmö
 • Elisabeth Olhager , Vch, E-post: elisabeth.olhager@skane.se
  VO barnkirurgi, barnhjärtcentrum och neonatalvård, Skånes Universitetssjukhus Lund,  221 85 Lund
 • Per Westrin, Sektionschef, E-post: per.westrin@skane.se
  VO barnkirurgi, barnhjärtcentrum och neonatalvård, Skånes Universitetssjukhus Lund,  221 85 Lund
 • Anna-Karin Albin, Vch  E-post: anna-karin.albin@skane.se
  VO Barn och ungdom, Skånevård SUND , Helsingborgs lasarett, 251 87 Helsingborg
  (Innefattar Landskrona-Helsingborg-Ängelholm)
 • Christine Karström, E-post: christine.karstrom@skane.se
  VO Barn och Ungdom, Skånevård KrYH, Centralsjukhuset,  291 85 Kristianstad

N – Hallands län

 • Dan Andersson Områdeschef, E-post: Dan.Andersson@regionhalland.se
  Hallands sjukhus, Barn- och Kvinnoklinkerna, 301 85 Halmstad
 • Josefine Roswall  Vch, E-post: Josefine.Roswall@regionhalland.se
  Hallands sjukhus, Barn- och ungdomsmedici,n 301 85 Halmstad 

O – Västra Götalands region

 • Eva Tovinger, E-post: eva.tovinger@vgregion.se
  Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS – Borås Barn- och ungdomskliniken  501 82 Borås
 • Ann-Marie Wennberg Larkö sjukhus dir.  E-post: ann-marie.wennberg@vgregion.se
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 416 85 Göteborg
 • Lars Gelander,  E-post: lars.gelander@vgregion.se
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset Drottning Silvias Barnsjukhus, Barnmedicin 416 85 Göteborg
 • Mats Synnergren,  E-post: mats.synnergren@vgregion.se
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ”Drottning Silvias Barnsjukhus, Barnkardiologi och hjärtkirurgi” 416 85 Göteborg
 • Marie Carlsson,  E-post:  marie.a.carlsson@vgregion.se
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ”Drottning Silvias Barnsjukhus, Neurologi, Psykiatri, Habilitering” 416 85 Göteborg
 • Kate Abrahamsson,  E-post: kate.abrahamsson@vgregion.se
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset Drottning Silvias Barnsjukhus, Akutsjukvård, barnkirurgi, neonatologi,416 85 Göteborg
 • Eira Stokland,  E-post: eira.stokland@vgregion.se 
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias Barnsjukhus,Barn och ungdom radiologi/fysiologi, 416 85 Göteborg
 • Maria Söderberg,  E-post: maria.katarina.soderberg@vgregion.se
 • Kärnsjukhuset, Barn- och ungdomsmedicin, 541 85 Skövde
 • Ulrika Mattsson Kölfeldt,  E-post: ulrika.mattsson@vgregion.se
  NU-sjukvården/NÄL, Barn- och ungdomskliniken, 461 85 Trollhättan

S – Värmlands län

T – Örebro län

U – Västmanlands län

W – Dalarnas län

X – Gävleborgs län

 • Sofia Arwehed, Vch, E-post: sofia.arwehed@lg.se
  Länssjukhuset, Barn- och ungdomskliniken, 801 87 Gävle
 • Sofia Arwehed, Vch, E-post: sofia.arwehed@lg.se
  Lasarettet, Barn- och ungdomskliniken, 824 01 Hudiksvall

Y – Västernorrlands län

 • Rein Florell, Läns-vch, MLA, E-post:  rein.florell@lvn.se
  Barn- och ungdomskliniken LVN Vårdområde Medicin, Örnsköldsviks sjukhus, 891 89 Örnsköldsvik
 • Britta Björsell, MLA, E-post:  brita.bjorsell@lvn.se
  Sollefteå sjukhus, Barn- och ungdomskliniken, 881 04 Sollefteå ,
 • Cecilia Kjellberg Olovsson , MLA, E-post:
  Länssjukhuset, Barn- och ungdomskliniken Sundsvall, 851 86 Sundsvall

Z – Jämtlands län

AC – Västerbottens län

 •  Antti Holsti E-post: antti.holsti@vll.se
  Norrlands universitetssjukhus, Barn- och ungdomscentrum Västerbotten, 901 85 Umeå

BD – Norrbottens län

 • Lars Alberg, E-post: lars.alberg@nll.se
  Gällivare sjukhus Barn- och ungdomskliniken 982 82 Gällivare
 • Yonas Berhan,  länschef, E-post:  yonas.berhan@nll.se
 • Sunderby sjukhus Barn- och ungdomskliniken 971 80 Luleå
 • Hilda Hassler, E-post: hilda.hassler@nll.se
  Sunderby sjukhus Barn- och ungdomskliniken 971 80 Luleå

 


access_time 2017-12-07 19:03:34