Kommande styrelsemöten

Följande tider sammanträder styrelsen fram till årsmötet 2017.

  • 1 juni 2016 klockan 15-16 telefonmöte.
  • 15-16 september 2016 styrelseinternat .
  • 8 december 2016 styrelsemöte, delföreningsmöte, Stockholm
  • 7 februari 2017 styrelsemöte, Stockholm.
  • 24-27 april 2017 Barnveckan i Göteborg; årsmöte med mera

Frågor som du som medlem önskar att styrelsen ska behandla bör ha inkommit till styrelsen minst 2 veckor före nästkommande möte.

Frågorna skickas till:

Anna Bärtås  och/eller Niklas Segerdahl


access_time 2016-04-30 02:37:20

event Kalender