Kommande styrelsemöten

Följande tider sammanträder styrelsen

  • 2018-04-24 Årsmöte
  • 2018-05-17 Telefonmöte
  • 2018-09- 10 till 11 Styrelseinternat
  • 2018-11-29 möte med delföreningarna i Stockholm
  •  2019-02-05 Styrelsemöte (heldag)
  • Barnveckan i Örebro 1-4/4 2019 (dag för årsmöte fastställs inom kort)

Frågor som du som medlem önskar att styrelsen ska behandla bör ha inkommit till styrelsen minst 2 veckor före nästkommande möte.

Frågorna skickas till:

Anna Bärtås  och/eller Niklas Segerdahl


access_time 2018-05-01 09:29:37