Nyheter

 • Ons 9 aug 2017

  1177 söker barnläkare

  1177 söker en barnläkare till sitt redaktionsråd! Redaktionsrådet är den sista instansen för informationsmaterial innan det publiceras för allmänheten på 1177.se och UMO.se. Syftet med rådet är att säkra hög kvalitet och trovärdighet. Innehållet ska återspegla evidensbaserad medicin och vård.…

 • Tis 25 jul 2017

  Vad är egentligen BBIC?

  Så här i semestertider vill barnläkarföreningen påminna om vikten av att uppmärksamma och stötta barn som på olika sätt far illa eller inte får sina behov tillgodosedda. Louise Laurell på Skånes universitetssjukhus är barnläkare med stor kunskap och erfarenhet av forskning och kliniskt…

 • Tor 6 jul 2017

  Barnläkarföreningen i Almedalen!

  För tredje året är BLF i Almedalen. Från styrelsen är jag och Gunilla Drake på plats. I år har vi inte ordnat egna seminarier men däremot deltagit i lite olika aktiviteter och fått många chanser att framföra vår syn på…

 • Tor 29 jun 2017

  Initiativet Rätt till vård

  Barnläkarföreningen har ställt sig bakom initiativet Rätt till vård. Tillsammans med flera andra vårdorganisationer har vi skrivit under ett ställningstagande med syfte att uppmana regering och riksdag att säkerställa att alla som vistas i Sverige, oavsett ursprung och rättslig status…

 • Tis 20 jun 2017

  Utlysning: Utvärdering av koststrategier som motverkar barnfetma

  Kostfonden utlyser nu medel till en högkvalitativ interventionsstudie som på ett strukturerat vis  utreder hur barns övervikt och fetma kan förebyggas eller behandlas med kostens hjälp. Målet är att hitta strategier som kan vända trenden så att färre barn drabbas av…

 • Ons 14 jun 2017

  Sök Stipendium från Stiftelsen Samariten!

  Stiftelsen Samariten delar i år ut totalt 1.500.000 kronor. Ansökningsperiod 170915 - 171016  Mer information... Ansökningar ska vara Stiftelsen Samariten tillhanda senast måndag den 16:e oktober 2017 kl. 24.00  

 • Sön 14 maj 2017

  Inera AB:s svar angående barns journal via nätet

  Inera AB har svarat på Barnläkarföreningens skrivelse angående behovet av att förtydliga regelverket kring barns journal via nätet. En barnkonsekvensanalys är planerad under 2017. Formerna för detta är inte helt klara men vi kommer att följa deras arbete och barnläkare är och…

 • Tor 20 apr 2017

  Årets ST-handledare i pediatrik är Yinghua Li!

  Tillkännagivandet av årets ST handledare i Pediatrik 2017 skedde på BLFs årsmöte under Barnveckan. Grattis till ett välförtjänt pris Yinghua! På bilden tillsammans med Henric Hill, ordförande i BLU.

 • Tor 6 apr 2017

  Kallelse till Årsmöte

  Svenska Barnläkarföreningens årsmöte Tid: Onsdagen den 26 april 2017, kl. 13.35–14.40 Plats: Svenska Mässan, Mässens gata 20, Göteborg - Sal F1 Välkommen till BLF:s årsmöte som äger rum under Barnveckan i Göteborg Bifogat finner du: Verksamhetsberättelse 2016 Dagordning årsmötet 17-04-26 …

event Kalender