Nyheter

 • Tis 20 jun 2017

  Utlysning: Utvärdering av koststrategier som motverkar barnfetma

  Kostfonden utlyser nu medel till en högkvalitativ interventionsstudie som på ett strukturerat vis  utreder hur barns övervikt och fetma kan förebyggas eller behandlas med kostens hjälp. Målet är att hitta strategier som kan vända trenden så att färre barn drabbas av…

 • Ons 14 jun 2017

  Sök Stipendium från Stiftelsen Samariten!

  Stiftelsen Samariten delar i år ut totalt 1.500.000 kronor. Ansökningsperiod 170915 - 171016  Mer information... Ansökningar ska vara Stiftelsen Samariten tillhanda senast måndag den 16:e oktober 2017 kl. 24.00  

 • Sön 14 maj 2017

  Inera AB:s svar angående barns journal via nätet

  Inera AB har svarat på Barnläkarföreningens skrivelse angående behovet av att förtydliga regelverket kring barns journal via nätet. En barnkonsekvensanalys är planerad under 2017. Formerna för detta är inte helt klara men vi kommer att följa deras arbete och barnläkare är och…

 • Tor 20 apr 2017

  Årets ST-handledare i pediatrik är Yinghua Li!

  Tillkännagivandet av årets ST handledare i Pediatrik 2017 skedde på BLFs årsmöte under Barnveckan. Grattis till ett välförtjänt pris Yinghua! På bilden tillsammans med Henric Hill, ordförande i BLU.

 • Tor 6 apr 2017

  Kallelse till Årsmöte

  Svenska Barnläkarföreningens årsmöte Tid: Onsdagen den 26 april 2017, kl. 13.35–14.40 Plats: Svenska Mässan, Mässens gata 20, Göteborg - Sal F1 Välkommen till BLF:s årsmöte som äger rum under Barnveckan i Göteborg Bifogat finner du: Verksamhetsberättelse 2016 Dagordning årsmötet 17-04-26 …

 • Tor 23 mar 2017

  Livsmedelsverket informerar

  Palmolja och glycidolestrar i modersmjölksersättning Med anledning av en artikel i Svenska Dagbladet idag (23/3 2017) får vi på Livsmedelsverket och kanske även ni inom barnhälsovården frågor från föräldrar som ger eller har gett sina barn modersmjölksersättning. Som ett stöd…

 • Mån 13 mar 2017

  Barns journal via nätet

  Allt fler regioner och landsting inför tillgång till journal via nätet. Frågan har väckt engagemang och oro hos barnläkare. Vi ser risker med systemet, inte minst i situationer när barn misstänks fara illa. Det finns ett nationellt regelverk för journal via…

event Kalender