Nyheter

 • Mån 15 jan 2018

  Årsberättelse för RAV – referensgruppen för antiviral terapi

  Referensgruppen för antiviral terapi är en aktiv grupp bestående av läkare från flera specialiteter. Lars Navér är barnläkarrepresentant. På hemsidan finns flera bra och aktuella behandlingsriktlinjer, bland annat för HIV och graviditet och för hepatit C. Är du intresserad av…

 • Sön 14 jan 2018

  Ny utbildningsenkät genomförd

  Barnläkare under utbildning (BLU) tillsammans med utbildningsutskottet har genomfört en enkät till landets ST-läkare med huvudsyfte att ta reda på hur det fungerar med kursutbud. Informationen är viktig att ha inför utbildningsutskottets dialog om SK-kurser med Socialstyrelsen. Resultaten finns publicerade…

 • Fre 22 dec 2017

  GOD JUL!

  Svenska Barnläkarföreningen vill här och på detta sätt önska alla sina medlemmar och övriga besökare en riktigt God Jul & Gott Nytt år! Anna Bärtås och övriga styrelsen för BLF

 • Fre 22 dec 2017

  Barnläkarföreningen ökar det internationella arbetet

  Vid höstinternatet 2017 beslutade BLFs styrelse att se över föreningens internationella representation vilket resulterat i en riktlinje för hur denna representation bör organiseras och finansieras. Vi söker nu barnläkare intresserade av att representera BLF i IPA och EAP. IPA (International Pediatric…

 • Fre 22 dec 2017

  Specialistskrivningen är rättad. Grattis till er som godkändes!

  Specialistskrivningen i pediatrik genomfördes den 27 oktober. 38 läkare skrev "skarpt" varav 31 godkändes. Intyg kommer i början av nästa år. Stort varmt grattis till er alla: Jonna Karlén, Josef Brandström, Felix Warren, Lena-Maria Carlsson, Sanam Scott, Jakob Frie, Karolina Mehkri, Erik…

 • Tor 23 nov 2017

  Brev till regeringen angående medicinsk åldersbedömning

  Barnläkarföreningen har uppmärksammat regeringen på vår oro för nuvarande metod för medicinsk åldersbedömning samt för de konsekvenser bedömningarna får. Du hittar brevet här. Referat från föreningens möte med RMV finns här.

 • Sön 12 nov 2017

  Medicinsk åldersbedömning av ensamkommande unga – nuläge

  Barnläkarföreningen har fått ett flertal frågor om nuvarande svensk rutin för medicinsk åldersbedömning av ensamkommande unga. Sedan uppdraget gick till Rättsmedicinalverket (RMV) har BLF inte någon formell roll i åldersbedömningsprocessen, men RMV har bjudit in till dialog, både innan den…

 • Tor 2 nov 2017

  Nytt sätt att upphandla SK-kurser

  Lite information från utbildningsutskottet! Inför nästa upphandling av SK-kurser kommer det ske vissa förändringar av upphandlingsförfarandet som Socialstyrelsen hoppas ska förenkla och underlätta administration och planering för kursgivare. I ett första skede nu i höst upphandlar Socialstyrelsen SK-kursleverantörer med vilka tecknas ramavtal…