Nyheter

 • Mån 17 sep 2018

  Survey on What is the upper age of pediatrics?

  Enkät från IPA BLF är medlem i den internationella pediatriska organisationen IPA som bett oss skicka ut enkäten till våra medlemmar, liksom till alla andra medlemmar världen över. Se information nedan och klicka på länken för att svara på enkäten…

 • Fre 24 aug 2018

  Är vi tillräckligt många barnläkare i Sverige?

  Socialstyrelsen och Läkarförbundet har efterfrågat hur hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistläkare ser ut inom alla specialiteter. Svenska Barnläkarföreningen har därför skickat ut frågor till verksamhetscheferna för landets barnkliniker. Vi har fått svar från ungefär hälften vilka representerar alla delar…

 • Mån 16 jul 2018

  Skrivelse till SBU och Socialstyrelsen angående skakvåld

  I oktober 2016 publicerade SBU rapporten ”Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld” Barnläkarföreningen och andra uttryckte då oro eftersom vi ser brister i rapporten och risk för att denna tolkas felaktigt. SBU-rapporten har efter publiceringen fått…

 • Mån 25 jun 2018

  Nya remissvar

  Barnläkarföreningen har lämnat remissvar på tre remisser gällande vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (DS 2018:11), ändring av det kön som framgår i folkbokföringen (DS 2018:17) samt SCID-Screening med analys av TREC i blodprov. Svaren finns att läsa här!  

 • Mån 18 jun 2018

  Nya rekommendationer för intravenös vätskebehandling till barn

  Läkemedelsverket har publicerat rekommendationer för Intravenös vätskebehandling till barn som nås via lv.se/ivvatskabarn  Efter sommaren kommer en allmänpediatrisk tolkning av dessa riktlinjer att publiceras i ePed  Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation är speciell på det sättet att signaler om behovet av rekommendationer inte bara…

 • Tis 24 apr 2018

  Ny styrelse!

  Vid BLF:s årsmöte idag valdes en ny styrelse för Svenska barnläkarföreningen: Anna Bärtås, ordförande (omval 1 år) Henrik Arnell, vice ordförande (nyval 1 år) Svetlana Lajic, Kassör (nyval 2 år) Synnöve Lindemalm, vetenskaplig sekreterare (nyval 2 år) Niklas Segerdahl, facklig…

 • Sön 22 apr 2018

  Valberedningens förslag till ny BLF-styrelse

  På tisdag 24/4 är det dags för årsmöte i samband med Barnveckan i Västerås. Välkommen! Kallelse och årsmöteshandlingar hittar du här. Valberedningens förslag till ny styrelse ser ut så här: Ordförande (omval) Anna Bärtås Vice ordförande (nyval) Henrik Arnell Facklig…

 • Tis 17 apr 2018

  Ny dataskyddsförordning GDPR, 2018-05-25

  Personuppgiftslagen (PUL) ersätts av dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018. I den nya lagen har man till exempel skärpt kraven för hur företag/föreningar får behandla personuppgifter så för dig som medlem innebär detta…

event Kalender