Bli medlem

Som medlem i BLF får du möjlighet att tillsammans med dina barnläkarkollegor i landet solidariskt kämpa för sjuka barns behov, barns hälsa och barns rättigheter.

Du får också

  • utöver medlemstidningen, utan extra kostnad, en prenumeration på Acta Paediatrica Scandinavica, on line fr.o.m. januari 2017.
  • som barnläkare och blivande sådan bli insatt i frågor som rör din specialitet. 
  • möjlighet att vara med och aktivt påverka BLF:s arbete för ST-utbildning och fortbildning.

Medlemsavgiften är för närvarande 700 kr/år

Från och med det år man fyller 66 är man befriad från medlemsavgift.
Vill man fortsätta prenumerationen på Acta Paediatrica betalar man en avgift på 300 kr per person och år.

Anmälan om medlemskap skickas via webbformulär eller via mail / landpost till BLF:s webbmaster:

Marianne Bergström
Gråhundsvägen 114
128 62 Sköndal


Adressändring gör du på detta webbformulär  eller via mail / landpost till BLF:s webbmaster. Se adress ovan


access_time 2018-05-23 14:22:52