Förtroendevalda

 

Styrelsen

Ordförande
Anna Bärtås
Barn- och ungdomskliniken
Region Kronoberg
351 85 Växjö
E-post:  anna.k.bartas@gmail.com
 
Vice ordförande
Henrik Arnell
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
E-post: henrik.arnell@sll.se
Vetenskaplig sekreterare
Synnöve Lindemalm
Barnläkemedelsgruppen
Norrbacka S3:04
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
E-post: Synnove.Lindemalm@gmail.com
 
Facklig sekreterare
Niklas Segerdahl
Barnkliniken
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
E-post: niklas.segerdahl@vgregion.se
NiklasS2
Kassör
Svetlana Lajic

Mottagningen för barnendokrinologi och
medfödda metabola sjukdomar (QB83)
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
E-post: Svetlana.Lajic@ki.se
Ledamot
Per Brolin
Barnkliniken  (tjl.)
Centralsjukhuset,
651 85 Karlstad
E-post: per.brolin@doctors.org.uk
PerB2
Ledamot
Gunilla Drake
E-post: gunilla.drake@vgregion.se 
Ledamot
Anna Karin Edstedt Bonamy
Stockholm
E-post  Anna-Karin.Edstedt.Bonamy@ki.se
ak.edstedt4
Ledamot
Anna Olivecrona
Barnkliniken, Örebro

E-post: anna.olivecrona@gmail.com
Ledamot
Maria van der Pals 
Skåne universitetssjukhus (SUS)

Barnmottagningen
Cronquists gata,
214 28 Malmö

Epost: maria.vanderpals@gmail.com

Suppleant
Matias Hagman
E-post:
BLU-representant, suppleant
Henriette Loizos

Ordförande BLU
Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
14186 Stockhom
E-post: info@blu.to

 

Övriga

Revisorer
Fredrik Lundberg (sammankallande)
Rolf Pettersson
Valberedning
Marie Fredriksson, (sammankallande)
Åsa Hedblom, asahedblom@hotmail.com
Ola Nilsson, ola.nilsson@ki.se
Webmaster (ej styrelsen)
Marianne Bergström
Mobil 0723- 822 055
E-post: mariannebergstrom0201@gmail.com
mb2 001

access_time 2018-08-09 11:38:05