Specialistutbildning

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är en arbetsgrupp inom Barnläkarföreningen som har till uppgift att bevaka och utveckla specialistutbildningen och vidareutbildningen av barnläkare. Utskottet är remissinstans i utbildningsfrågor samt sammanhållande länk för de pediatriska ST-studierektorerna. Utskottet deltar också i dialog med närliggande specialistföreningar och närliggande ST-utbildningar i utbildningsfrågor.

Medlemmar

  • Eva Albinsson, ordföranden, Karlstad
  • Bodil Schiller, Stockholm
  • Ulrika Uddenfeldt Wort, Malmö/Lund
  • John Terlinder, Jönköping
  • Helena Velander, Göteborg
  • Estelle Naumburg, Östersund

Övrig ordinarie medlem i egenskap av annan position

  • BLU-ordföranden; Henrik Hill, Västerås

Adjungerad

  • BLF-ordföranden: Anna Bärtås, Växjö
  • BLF Vetenskaplig sekreterare: Ola Nilsson, Stockholm

access_time 2016-06-04 01:22:14