Specialistexamen i pediatrik

Utformning

Svenska Barnläkarföreningen erbjuder föreningens medlemmar en frivillig specialistexamen i barn-och ungdomsmedicin. I specialistexamen ingår enbart ett skriftligt prov. Intyg om godkänd skrivning utfärdas av BLF:s ordförande Anna Bärtås. BLF erbjuder inte något muntligt eller praktiskt prov.

Skriftligt kunskapsprov

2017 års specialistskrivning i Barn- och ungdomsmedicin kommer att äga rum fredagen den 27/10 klockan 9.00-12.00 

Skrivningen har två delar.

Del 1 är uppbyggd av Modified Essay Questions (MEQ) baserade på patientfall för att ge bättre klinisk relevans vid examinationen. Informationen ges gradvis och frågor ställs på basen av den information som finns. När man besvarat frågorna klickar man sig vidare (utan möjlighet att gå tillbaka och ändra). På nästa sida upprepas relevanta delar av initial beskrivning av problemet tillsammans med viss återkoppling på föregående sidas frågor samt mer information, nya frågor, etc.

Del 2 består av ett tjugotal fristående Multiple Choice Questions (MCQ).

Skrivningen görs som en ”open book”, d v s det är tillåtet att använda facklitteratur på samma sätt som vid kliniskt arbete. Tidaspekten gör dock att det inte går att slå upp alla uppgifter. Det är inte tillåtet att ta hjälp av annan person.

Skrivningen kan göras som del i specialistexamen för den som har ett år kvar till avklarad ST-utbildning alternativt för den som är färdig specialist sedan högst ett år tillbaka. Det finns även möjlighet att göra skrivningen som ett diagnostiskt prov, men då rättas inte skrivningen centralt.

Ansvaret för skrivningen alterneras mellan de olika sjukvårdsregionerna i landet. Skrivningen genomförs årligen kl 9.00-12.00 fredagen i v 43, och finns tillgänglig som diagnostisk skrivning mellan kl 13 fredagen v 43 och kl 16 fredagen v 45.

Vill man göra skrivningen så anmäler man sig till ST-studierektorn på orten, som sedan anmäler gruppen centralt. Vidare information kring anmälningar kommer att skickas ut till respektive studierektor.


Anmälan till Specialistskrivningen 2017

Anmälan till Specialistskrivningen görs via respektive studierektor, som sedan anmäler till Åsa Myrelid, SR i Uppsala på asa.myrelid@akademiska.se senast den 13 oktober.

De som vill skriva specialistskrivningen som ett ”test” kan göra detta från kl 13 den 27 oktober till kl 16 den 10 november. Man får då själv (eller via SR) hålla reda på tiden.

Anmälan måste också göras till Åsa Myrelid enligt ovan för att få tillgång till länk till skrivningen.


Ytterligare upplysningar kan erhållas från ordförande i BLF:s utbildningsutskott

Eva Albinsson
Barn- och ungdomskliniken
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad


access_time 2017-05-31 10:49:27