Athena-priset: Barnläkare i final

Grattis Magnus Domellöf vars beslutsstöd Nutrium gick till final i Dagens Medicins tävling ”Athena-priset”. Vi ställde ett par frågor till honom.

JONAS: -Vad är Nutrium?

MAGNUS: -Nutrium skapades för att utgöra ett kliniskt digitalt beslutsstöd för att säkra en optimal nutrition hos sjuka nyfödda eller prematurfödda barn, då dessa barn har hög risk för undernäring och forskning har visat att näringstillförseln till dessa barn är kritisk inte bara för tillväxt utan också för hälsan på kort och lång sikt, inklusive hjärnans utveckling.

Nutrium är ett dataprogram som på ett helt nytt sätt visualiserar de nutritionsproblem som annars är mycket svåra eller ibland omöjliga att upptäcka om man undersöker barnen, väger dem eller tar blodprov på dem. Den centrala funktionen i Nutrium är ett fönster där användaren anger vilken nutrition som man tänkt ge barnet under det närmaste dygnet. Genom en tydlig färgmarkering kan användaren se om intaget ligger inom det rekommenderade intervallet, lite utanför eller mycket utanför. Själva rekommendationen för varje näringsämne är baserad på internationella och nationella rekommendationer och individuellt beräknad utifrån barnets gestationsålder, postnatal ålder, vikt samt fördelningen mellan enteral och parenteral nutrition för det aktuella näringsämnet.

Systemet inkluderar också tillväxtkurvor och då systemet är specialdesignat för barn på neonatalavdelning, har kurvorna en optimal upplösning i det aktuella åldersintervallet.

JONAS: -Hur länge har det funnits?

MAGNUS: -Den första versionen av programmet utveckades 2005 och det har funnits tillgängligt för kliniskt bruk vid landets neonatalavdelningar sedan 2007.

JONAS: -Vilka jobbar med att utveckla Nutrium?

MAGNUS: -Utvecklingen av Nutrium sker i kontinuerligt samarbete mellan mig (Magnus Domellöf), IT-utvecklare vid Codemill AB, och systemets användare.

JONAS: –Vilka använder Nutrium?

MAGNUS: -Idag är 18 sjukhus betalande användare av Nutrium, vilket utgör flertalet av de stora och medelstora neonatalavdelningarna i Sverige. Nutrium registrerar cirka 1000 personliga inloggningar under en vanlig arbetsvecka. Specialistläkare, dietister och sjuksköterskor använder Nutrium för ordinationer och beslutsstöd för att förebygga undernäring och delnäring. Forskarna använder Nutrium för att sammanräkningar lämpliga för kvalitetssäkring, då man är mer intresserad av vad som verkligen gavs till barnet.

JONAS: -Hur har ni utvecklat programmet över tid, och vilka tankar har du kring framtidens Nutrium?

MAGNUS: -Sedan 2007 har vi arbetat kontinuerligt med att utveckla fler och bättre funktioner i Nutrium, i samråd med systemets användare. Vi har också kontinuerligt uppdaterat databaser och rekommendationer i Nutrium (näringsrekommendationer, tillväxtreferenser, näringsinnehåll) i takt med att nya vetenskapliga evidens har framkommit.

Vi har nyligen inlett ett samarbete med det nationella kvalitetsregistret SNQ (Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister) som sedan 2010 inkluderar samtliga barn som vårdas på neonatalavdelning i Sverige, vilket utgör 10% av alla nyfödda eller 10 000 barn årligen. Målsättningen för projektet är att använda Nutrium-systemet för att samla in dagliga nutritions- och tillväxtdata för alla barn som vårdas på neonatalavdelning, vilket kommer att ge helt unika möjligheter till kvalitetssäkring av nutrition och tillväxt – något liknande finns inte i något annat land.

Vi har även utvecklat en version av Nutrium på engelska och det finns intresse även från andra länder att använda systemet.


Publicerad
2015-11-28 av Jonas Ludvigsson