BLF ställer sig bakom SMERs skrivelse angående könsdysfori

BLF har noga följt debatten kring utredning och behandling av könsdysfori bland barn och ungdomar. Frågan är komplex och rymmer en rad svåra etiska frågor.

I dagarna har Statens medicinsk-etiska råd (SMER) i en skrivelse föreslagit att Socialdepartementet ger tre myndigheter (SBU, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen) i uppdrag att arbeta med frågan.

BLF välkomnar SMERs initiativ och vi ställer oss bakom skrivelsen.
Fördjupad kunskap i frågan är mycket angeläget. Vi välkomnar också fortsatt dialog med såväl SMER som berörda myndigheter och intresseorganisationer i denna viktiga fråga.

Under sommaren 2018 lämnade BLF ett remissvar angående lagförslag om kirurgiska och juridiska perspektiv på könsbyte. Från BLFs styrelse och BLFs delförening för endokrinologi och diabetes vill vi åter framhålla vår grundläggande ståndpunkt i frågan:

Barn och ungdomars kroppsliga och psykologiska mognadsprocess är individuell men innebär för de allra flesta ett sökande och ett experimenterande med identiteter, något som är normalt och behöver få ske med ett nyanserat stöd av barnets närstående. Samhällets regler behöver balansera barnets egna rättigheter mot barnets skyddsbehov. Att ge barn rätt att självständigt fatta livsavgörande beslut som man vid motsvarande ålder inte kan förväntas förstå konsekvenserna av är inte vetenskapligt grundat och strider mot medicinsk praxis.

Per Brolin, ordförande, BLF

Anna Olivecrona, ordförande, BLFs delförening för endokrinologi och diabetes


Publicerad
2019-05-02 av Per Brolin

forum Kommentarer

Kommentera