Barnläkarföreningens rekommendationer angående små barns skärmanvändning

De rekommendationer vi publicerade 1 november 2023 är ständigt aktuella och har lett till många viktiga samtal och diskussioner. Ibland har rekommendationerna varit lite svåra att hitta bland alla våra nyheter – därför ompublicerar vi denna nyhet med jämna mellanrum – här hittar du den!


Publicerad
2024-03-13 av Henrik Arnell