Utlysning av ekonomiskt bidrag

Utlysning av ekonomiskt bidrag till BLF´s delföreningar och intresseföreningar.

Från det överskott som Barnveckan i Halmstad 2023 genererade så har del-och intresseföreningarna nu möjlighet att erhålla bidrag. Bidraget för årets ansökan är satt till 12000 SEK/förening och ifall föreningen har deltagit aktivt under Barnveckan 2023 så är bidraget 24000 SEK.

Läs mer här

 


Publicerad
2024-04-11 av webmaster