Barnläkarföreningens nya styrelse!

Barnläkarföreningen har haft årsmöte i samband med barnveckan i Linköping/Norrköping under föregående vecka. Då valdes en ny styrelse där Anna Olivecrona tog över som ordförande efter avgående Ulrika Ådén. För hela den nya styrelsens sammansättning, var god se rubriken förtroendevalda.
Protokoll från årsmöte samt del- och intresseföreningsmöte finner ni under rubriken ”medlemsinfo” ovan.


Publicerad
2024-04-19 av webmaster