Riktlinjer

Här samlar vi svenska och internationella riktlinjer och vårdprogram avseende Covid-19 hos barn:

2023-05-05: Överväganden vid vaccination mot covid-19 till barn och unga under 18 års ålder med påverkan på immunsystemet

2022-11-01: Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar, 2022-11-01

2022-02-24: Uppdaterade rekommendationer angående vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar.

2021-05-01 — Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn/ungdomar från 16 års ålder

2020-12-21 — Utlåtande från Svensk Barnreumatologisk Förening angående covid-19 och svår hyperinflammation, MIS-C, hos barn. December 2020.

2020-09-29 — UPPDATERAD VERSION – Nationella rekommendationer BHV covid-19

2020-04-22— Riktlinjer för barn med endokrin sjukdom och Covid-19   Anna Nordenström, Professor Överläkare, Barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

2020-04-22— Riktlinjer för Medfödda metabola sjukdomar COVID-19  Dr Svetlana Lajic, Dr Anna Nordenström, Karolinska Universitetssjukhuset

2020-04-14 — Rekommendationer för barn med cancer och deras familjer under Covid-19-pandemin //Upprättade av PHO-styrelsen april 2020

2020-04-07 — Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19 ( Se SFOG’s hemsida för senaste uppdaterade version)

2020-03-22 — COVID-19 – guidance for paediatric services – Riktlinjer från brittiska RCPCH uppdateras dagligen

 

 


access_time 2023-05-23 13:22:22