Barn och Läkemedel

Barn och Läkemedel

Intresserad av läkemedelsfrågor hos barn och ungdomar?

Svenska barnläkarföreningen (BLF) har tagit initiativet till att bilda ”Svenska Barnläkarföreningens Intresseförening för Barn och Läkemedel” som ska främja kunskap om och utveckling av läkemedel och deras användning hos barn och ungdomar. Intresseföreningen är öppen för alla läkare och andra yrkesgrupper med intresse och engagemang inom området.

Utveckling av läkemedel för barn och ungdomar har under senare år fått ökad uppmärksamhet och intresse från medicinskt och politiskt håll. Inom EU har ändrade regler gynnat läkemedelsutveckling inom pediatriska området men samarbete nationellt med förgreningar på nordisk och internationell nivå är nödvändigt. Intresseföreningen Barn och Läkemedel är nu i en uppstartsfas, och därför bjuder vi nu in läkare och andra yrkesgrupper i Sverige att anmäla intresse att medverka till föreningens bildande och vidare utveckling.

Varför intresseanmälan? Om du anmäler dig kommer du få fortlöpande information om föreningens bildande och aktiviteter. Du kommer också få tips om utbildningar inom området klinisk prövning samt möjlighet att aktivt medverka i klinisk prövning av nya eller gamla läkemedel på barn, vilket ger dig värdefull och meritgrundande klinisk och vetenskaplig erfarenhet. Vi hoppas att inbjudan når så många som möjligt, men uppmanar samtidigt alla att sprida den vidare på din arbetsplats och bland kollegor. Intresseanmälan görs till: mia.dahllow@jll.se  (Tacksam om namn, kontaktuppgifter, profession och affiliering anges).

Föreningens första medlemsmöte planeras till Barnveckan 2015 i Stockholm.

Kallelse AM_barn och läkemedel  23 april 2015

Å interimsstyrelsens vägnar,

Estelle Naumburg, Lektor pediatrik, Överläkare Barnkardiologi PhD
Inst för klinisk vetenskap/Dept of Clinical Sciences, Umeå Universitet
Pediatrik/Pediatrics/Östersund
S-831 83 Östersund
estelle.naumburg@umu.se
Phone: +46-63153000

Anders Rane, MD PhD
Senior Professor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet
fd verksamhetschef och överläkare,
Avd för klinisk farmakologi
Karolinska Universitetssjukhuset.
14186 Stockholm
anders.rane@ki.se
Cell phone +46 708 257570


access_time 2016-03-14 23:26:24