Svensk förening för medfödda metabola sjukdomar

Välkommen till sektionens hemsida.

Arbetsgruppen består av flera olika professioner, barnläkare, dietister, vuxenläkare, genetiker, kliniska kemister, alla med ett gemensamt intresse för medfödda ämnesomsättningssjukdomar.

Här på hemsidan kommer du att hitta information om sektionen, aktuella utbildningar, vårdprogram med mera.

Styrelsen

Kalender

Vårdprogram

Centra för metabola sjukdomar

Länkar

 

event Kalender