BLF Delföreningsmöte

Datum: 2023-12-11


Tid: 11 dec kl. 13.00-16.00 (direkt efter BLF styrelsemötet) 

Plats: Såväl fysiskt på plats på NKS (Princeton, plan 4, Göta Älv), som digitalt via Teams. 

Teams fungerar bättre än Zoom i de här rummen, klicka här för Teams.

Har du inte Teamsappen så anslut till Teams via webben. Ange då mötes-ID 372 062 701 433, och lösenord 4BvhqB. Vill du ladda ned Teamsappen så kan du göra det här. Ansluter du via en videokonferensenhet (typ Cisco) så anger du videokonferens-ID: 121 275 259 5. Zoomlänk i reserv kommer här.

Välkommen!