Om diagnostik av barn med intellektuell funktionsnedsättning och syndrom

Datum: 2024-05-24


Välkommen till seminariet Att lösa de olösta – diagnostik av barn med intellektuell funktionsnedsättning och syndrom med Ann Nordgren och Helene och Mikk Cederroth den 24 maj!

Ann Nordgren, professor och överläkare, Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, berättar under seminariet om pilotprojektet för ett jämlikt införande av helgenomsekvensering till barn med misstänkt sällsynt sjukdom med missbildningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Dessa barn har sedan tidigare inte någon diagnos. I projektet byggs nationell kompetens inom Undiagnosed Diseases Network (UDN) Sweden som en del i ett internationellt samarbete. Projektet stöds med medel från Socialdepartementet. Helene och Mikk Cederroth, grundare av Willefonden, delar med sig av erfarenheter som föräldrar till tre barn som alla tre led av en odiagnostiserad sjukdom.

24 maj, kl 12.00-12.45

Mer info och anmälan: https://genomicmedicine.se/kalendarium/lunchseminarium-att-losa-de-olosta-diagnostik-av-barn-med-if-och-syndrom/