Symposium: Skolans anpassning till barnen och barnkonventionen –för bättre utveckling, hälsa och lärande

Datum
2021-10-01

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Den 1 okt 8.30-12.30; Registrering från kl 08.00

Mer information…

Arrangör: BLF i samarbete med Institutet för Näringslivsforsknng
Professor Hugo Lagercrantz
Barn- och skolläkare Åse Victorin
Professor Magnus Henreksson