Acta Paediatrica

Stiftelsen Acta Paediatrica grundades 1920 av svenska barnläkare. Syftet var att skapa ett forum för nordisk pediatrisk forskning genom att utge tidskriften Acta Paediatrica.

Den första volymen av Acta Paediatrica utkom 1921 och 2005 utges volym 94. Sedan 2000 är en prenumeration på tidskriften en medlemsförmån i Svenska Barnläkarföreningen.

Tidskriften är en angelägenhet för alla svenska barnläkare. Den ägs av Stiftelsen Acta Paediatrica. Genom att vara medlem i stiftelsen har Du möjlighet att påverka tidskriftens policy. Medlem kan man bli om man är färdig eller blivande barnläkare i Sverige. Medlemmarna kallas till Stiftelsens årsmöte som i regel hålls i anslutning till ett BLF-möte på våren. Medlemmarna får inte någon separat kallelse utan detta annonseras istället i Barnläkaren. På årsmötet väljs styrelse, granskas ekonomi, debatteras tidskriftens policy, mm.

Om Du vill veta om Du redan är medlem i Stiftelsen Acta Paediatrica kan du studera Stiftelsens aktuella medlemsförteckning (se nedan, lösenord krävs). De som önskar bli medlemmar skall betala ett engångsbelopp på 25 SEK till stiftelsen Acta Paediatrica plusgiro 50 39 83-9. Glöm inte att ange namn, postadress och e-mailadress. Engångsbeloppet tillförs stiftelsens grundfond. Inga ytterligare avgifter utgår för medlemmarna.

Låt oss göra en av Europas ledande pediatriska vetenskapliga tidskrifter ännu bättre! Acta Paediatrica är ett viktigt medium för att publicera egna forskningsresultat av högsta internationella klass och för att följa den internationella vetenskapliga utvecklingen inom pediatriken. Tidskriftens inriktning är att redovisa kliniskt relevant forskning.

För den som vill veta mer om Acta Paediatricas historia hänvisas till förre chefredaktören, Rolf Zetterströms, artikel ”Acta Paediatrica genom tiderna” Barnläkaren nr 3-2004, 24-27.

Stiftelsen Acta Paediatricas redaktion och styrelse

Chefredaktör

Hugo Lagercrantz MD, PhD
Stockholm
Tel: 073-202 44 47 (redaktionen)
hugo.lagercrantz@actapaediatrica.se

Biträdande chefredaktör

Annika Janson, MD, PhD
Stockholm

För övriga redaktörer och sektionsredaktörer, klicka här

Redaktionsassistenter

  • Anna Käll, (Managing Editor)
  • Elin Alvehag
  • Margareta Munkert Karnros

Redaktionen, adress

Acta Pædiatrica,
Tomtebodavägen 9, 171 65 SOLNA.
Tel: 073-202 44 47
E-post: mail@actapaediatrica.se

Acta Paediatrica ägs av Stiftelsen Acta Peaediatrica

Styrelse

  • Göran Wennergren, Göteborg, ordförande
  • Jan Gustafsson, Uppsala, skattmästare
  • Johan Hirschfeldt, Stockholm
  • Lena Hellström-Westas, Lund
  • Gunilla Hedlin, Stockholm
  • Mats Eriksson, Örebro (suppleant)
  • Jovanna Dahlgren, Göteborg (suppleant)

access_time 2023-08-14 09:27:19

event Kalender