Kommande styrelsemöten

Följande tider sammanträder styrelsen

På grund av Covid-19-pandemin planeras inga fysiska styrelsemöten till att börja med

  • Tisdag  2020-05-12 Delföreningsmöte
  • Torsdag 2020-05-14 kl. 16.30-17.30
  • Torsdag 2020-06-04 kl.16.30-17.30
  • Torsdag 2020-07-02 kl.16.30-17.30 (eventuellt vid behov)
  • Torsdag 2020-08-06 kl.16.30-17.30 (eventuellt vid behov)
  • Torsdag 2020-09-03 kl. 16.30-17.30 (preliminärt datum)
  • Preliminärt styrelseinternat i Göteborgsområdet planeras under tidig höst
  • Torsdag 2020-10-01 kl. 16.30-17.30 (preliminärt datum)
  • Torsdag 2020-12-03 kl. 16.30-17.30 (preliminärt datum)

Frågor som du som medlem önskar att styrelsen ska behandla bör ha inkommit till styrelsen minst 2 veckor före nästkommande möte.

Frågorna skickas till:

Lena Hellström-Westas och/eller Per Brolin 


access_time 2020-05-04 19:28:30