Kommande styrelsemöten

Styrelsen sammanträder (via Zoom) följande datum och tider under hösten 2023/våren 2024

 • Torsdag 2023-08-24 kl. 16.30-18.00
 • Måndag 2023-09-25 kl. 12.00 – tisdag 2023-09-26 kl 12.00 (internat)
 • Torsdag 2023-10-19 kl. 16.30-17.30
 • Torsdag 2023-11-23 kl. 16.30-17.30
 • Måndag 2023-12-11 kl. 10.00-12.00  (fysiskt – ev digifysiskt) och Delföreningsmöte kl 13.00-16.00
 • Torsdag 2024-01-11 kl. 16.30-17.30
 • Torsdag 2024-02-15 kl. 16.30-17.30
 • Torsdag 2024-03-14 kl. 16.30-17.30
 • Vid Barnveckan, ti 9/4 el on 10/4 (konstituerande möte med nyvalda styrelsen)
 • Torsdag 2024-05-23 kl. 16.30-17.30

Frågor som du som medlem önskar att styrelsen ska behandla bör ha inkommit till styrelsen minst 2 veckor före nästkommande möte.

Frågorna skickas till:
Ulrika Ådén och/eller Henrik Arnell 

BLFs Årsmöte samt Delföreningsmöte sker på plats på Barnveckan i Linköping 2024-04-09 eller 2024-04-10, vi återkommer med exakt tid och plats.

 • Tisdag el Onsdag 2024-04-09/10 kl. x-y (Årsmöte)
 • Tisdag el Onsdag 2024-04-09/10 kl. x-y (Delföreningsmöte)

Årsmötet är öppet för alla medlemmar. Kallelse kommer senast två veckor före mötet.

 


access_time 2023-05-25 13:56:04