Kommande styrelsemöten

Följande tider sammanträder styrelsen (via Zoom)

  • Torsdag 2022-03-03 kl. 16.30-17.30
  • Torsdag 2022-04-07 kl. 16.30-17.30 (första ordinarie möte för nya styrelsen)
  • Torsdag 2022-05-05 kl. 16.30-17.30
  • Torsdag 2022-06-02 kl. 16.30-17.30

Frågor som du som medlem önskar att styrelsen ska behandla bör ha inkommit till styrelsen minst 2 veckor före nästkommande möte.

Frågorna skickas till:
Lena Hellström-Westas och/eller Per Brolin 

BLFs styrelse vill härmed meddela att föreningens årsmöte samt delföreningsmöte kommer att ske digitalt (via Zoom)

  • Onsdag 2022-03-30 kl. 12.00-13.00 (Årsmöte)
  • Onsdag 2022-03-30 kl. 13.00-15.00 (Delföreningsmöte)

Kallelse och anmälan årsmöte och delföreningsmöte

 


access_time 2022-03-14 09:02:48

announcement Nyheter

event Kalender