Nyheter

 • Ons 7 feb 2024

  BLF om förstoppning

  Ylva Tindberg, Barnhälsovårdsöverläkare och därtill styrelseledamot i BLF blir intervjuad i Rapport om förstoppning och om trenden att barn högre och högre upp i åldrarna använder blöja. Se inslaget med Ylva här!

 • Tis 30 jan 2024

  Svenska Barnläkarföreningens nya strategidokument för 2024

  Under styrelseinternatet hösten 2023 bearbetade vi våra delföreningars synpunkter på vilka frågor som medlemmarna uppfattar som de allra viktigaste att arbeta med och fokusera på. I samband med BLF del- och intresseföreningsmöte i december presenterades vårt resultat, och därefter publicerades…

 • Sön 17 dec 2023

  BLF Lunchwebbinarier under våren 2024 – hela programmet

  Med hjälp av våra delföreningar och andra samarbetspartners belyser BLF aktuella barnmedicinska ämnen vid sina regelbundet återkommande lunchwebbinarier, arrangerade i samarbete med Svenska Läkaresällskapet. Tanken väcktes efter att vi under våren 2020 höll ett första öppet webbinarium med anledning av…

 • Ons 13 dec 2023

  Nominera till årets Rolf Zetterström-pris

  I år kommer Rolf Zetterströmpriset tilldelas de BLF eller BLU medlemmar som skrivit och försvarat bästa medicinska doktorsavhandlingen inom pediatrik 2023. Den som får priset kommer att göra en kort presentation av sin avhandling och erhålla sitt pris under det…

 • Lör 2 dec 2023

  Upprop för klimatet från Sveriges barnläkare

  Sveriges barn- och ungdomsläkare känner en mycket stor oro inför framtiden. Klimatförändringarna kommer att medföra risker för barn och ungas hälsa. Svenska barnläkarföreningen har därför publicerat en debattartikel i Göteborgsposten 2 december 2023.  Läs den här! Vi har skrivit till…

 • Ons 22 nov 2023

  Utlysning av anslag för fortbildning

  BLF´s medlemmar och del- och intresseföreningar bidrar med ett viktigt fortbildningsarbete inom barnsjukvården i landet. För att stödja det arbetet och stimulera till att man anordnar fortbildning så utlyser BLF´s styrelse två anslag om 50.000 SEK vardera för år 2024-2025…