Om oss

Vad gör BLF?

  • BLF arbetar för att främja pediatrikens utveckling i Sverige och värnar om en hög kvalitet i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
  • BLF anordnar utbildning i samband med Barnveckan samt vid Riksstämman. De olika delföreningarna ordnar dessutom egna möten. Vid dessa kan Du knyta värdefulla kontakter med kollegor runt om i landet.
  • BLF:s medlemstidning ”Barnläkaren” utkommer med cirka 6 nummer per år. där ges information om kommande kurser, referat från BLF-möten samt aktuell information och debatt inom föreningen.

Som medlem i BLF får Du

  • möjlighet att tillsammans med dina barnläkarkollegor i landet solidariskt kämpa för sjuka barns behov, barns hälsa och barns rättigheter.
  • utöver medlemstidningen, utan extra kostnad, en prenumeration på Acta Paediatrica Scandinavica.
  • som barnläkare och blivande sådan bli insatt i frågor som rör din specialitet.
  • möjlighet att vara med och aktivt påverka BLF:s arbete för ST-utbildning och fortbildning.

Fr.om. 2021 blir medlemsavgiften 800 kr per år och  då ingår också medlemskap i Svenska Läkarsällskapet.

Medlemsavgiften debiteras via Läkarförbundet (SLF) för alla som är folkbokförda i Sverige, även om man inte är medlem i SLF.
Medlem som inte är folkbokförd i Sverige får räkning/faktura från BLF.

Så länge man är Yrkesverksam betalar man full avgift.
Pensionär betalar ingen medlemsavgift. Det är viktigt att man anmäler detta till föreningen.


access_time 2022-02-03 15:19:07