Förtydligande angående riskgrupper och covid-19

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag publicerat en rapport om riskgrupper och covid-19.

I rapporten nämns flera grupper med olika bakomliggande kroniska sjukdomar. BLF har fått flera förfrågningar angående detta, då det funnits en osäkerhet kring huruvida även barn med dessa tillstånd är att betrakta som riskgrupper.

BLF önskar därför förtydliga att alla tillgängliga data talar för att barn generellt får färre och mildare symtom av covid-19 än vuxna. Som illustrativa siffror kan nämnas att barn utgör cirka 20% av befolkningen i de flesta västländer, men bara någon enstaka procent av dem som läggs in på sjukhus för covid-19. Hittills har närmare 40 000 personer dött av covid-19 i USA, av dessa var 3 barn [0.0075%]. Av mer än 1400 vårdtillfällen för covid-19 i IVA-registret var bara 3 under 20 år.

Dessa data gör att det är svårt att peka ut tydliga ”riskgrupper” för covid-19 hos barn. Detta utesluter dock naturligtvis inte att enskilda individer, även bland barn, ändå kan drabbas av allvarlig sjukdom i samband med covid-19.

Socialstyrelsen har nu på sin hemsida publicerat ett förtydligande angående rapporten om riskgrupper där man poängterar följande:

”Rapporten är inte en riktlinje, rekommendation eller författning.”

”Regeringsuppdraget att identifiera riskgrupper för allvarlig sjukdomsutveckling och död vid covid-19, har gällt för personer mellan 18 och 67 år. Underlaget gällande riskgrupper avser inte barn.”


Publicerad
2020-04-23 av Per Brolin

forum Kommentarer

 • Hur förklarar man att personer med intellektuell funktionsnedsättning och rörelsehinder utgör en oberoende riskgrupp? Vi som barnläkare kommer antagligen få frågor kring detta. Gäller detta kanske äldre vuxna (>30 års ålder) men inte unga vuxna? Intellektuell funktionsnedsättning är ett brett begrepp och detsamma gäller begreppet rörelsehinder.
  Hälsningar G

  Göran

  , 23 april, 2020 |
  • Instämmer med din kommentar, Göran. I kommentaren på Socialstyrelsens hemsida skriver man att ”underlaget gällande riskgrupper avser inte barn”. Det är väl då främst detta vi får förhålla oss till i nuläget. Frågan lär fortsätta att diskuteras, och BLF ordnar ett webinar på temat riskgrupper måndag 4/5 kl. 16.00-17.15 (se separat inlägg på hemsidan) – välkommen att delta då!

   Per Brolin

   , 27 april, 2020 |
 • Hur ser ni på de barn med hjärtfel och lungproblematik, låg saturation som också löper risk för komplikationer vid influensa och som tidigare har drabbats av komplikation vid säsongsinfluensa (trots vaccin.

  Kenneth Johannesson

  , 29 april, 2020 |

Kommentera