Barn- och ungdomskliniker

Adresslista_vch (Excel: 2021-05-20)

AB – Stockholms län

 • Svante Norgren, Temachef, E-post:  svante.norgren@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna och Huddinge, 171 76 Stockholm
 • Nina Perrin, Patientområdeschef, PO Barn med sjukdomar i buk och blod eller cancer, E-post nina.perrin@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus,  141 86 Stockholm
 • Fredrika Gauffin, Patientområdeschef, PO Barn med sjukdomar i andningsvägar, ämnesomsättning, hjärta eller infektioner, E-post: fredrika.gauffin@sll.se, Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, 171 76 Stockholm
 • Malin Rydh Rinder, Funktionsområdeschef, Akutsjukvård barn, E-post: malin.ryd-rinder@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, 171 76 Stockholm
 • Lars Navér Verksamhetschef, Medicinsk enhet Neonatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, 171 76 Stockholm. E-post: lars.naver@sll.se
 • Jonas Berner Funktionsområdeschef, PMI barn   E-post: jonas.berner@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, 171 76 Stockholm
 • Eva Weidenhielm Broström, Patientområdeschef, PO Barn med sjukdomar i nervsystem, rörelseorgan samt hemsjukvård   Epost: eva.weidenhielm-brostrom@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, 171 76 Stockholm
 • Åsa Wijkström (tf)Patientområdeschef, PO Graviditet och förlossning, E-post: asa.wijkstrom@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus
  171 76 Stockholm
 • Åsa Wijkström (tf)Patientområdeschef, PO Gynekologi och reproduktion, E-post: asa.wijkstrom@sll.se
  Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus 171 76 Stockholm
 • Fredrik Stenius, Vch, E-post: fredrik.stenius@sll.se
  Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset 118 83 Stockholm

C – Uppsala län

D – Sörmlands län

E – Östergötlands län

F – Jönköpings län

 • Maria Ekelund, E-post:  maria.ekelund@rjl.se
  Länssjukhuset Ryhov, Barn- och ungdomskliniken, 551 85 Jönköping 

G – Kronobergs län

H – Kalmar län

I – Gotlands län

K – Blekinge län

M – Region Skåne

 • Helena Elding Larsson Vch, E-post: helena.eldinglarsson@skane.se
  VO Barnmedicin,Skånes Universitetssjukhus, 205 02 Malmö
 • Elisabeth Olhager , Vch, E-post: elisabeth.olhager@skane.se
  VO barnkirurgi, barnhjärtcentrum och neonatalvård, Skånes Universitetssjukhus Lund,  221 85 Lund
 • Anna-Karin Albin, Vch  E-post: anna-karin.albin@skane.se
  VO Barn och ungdom, Skånevård SUND , Helsingborgs lasarett, 251 87 Helsingborg
  (Innefattar Landskrona-Helsingborg-Ängelholm)
 • Christine Karström, E-post: christine.karstrom@skane.se
  VO Barn och Ungdom, Skånevård KrYH, Centralsjukhuset,  291 85 Kristianstad

N – Hallands län

O – Västra Götalands region

 • Eija Sanelma Hägg, E-post: eija.hagg@vgregion.se
  Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS – Borås Barn- och ungdomskliniken  501 82 Borås
 • Younis Khalid,  E-post: younis.khalid@vgregion.se
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset Drottning Silvias Barnsjukhus, Barnmedicin 416 85 Göteborg
 • Mats Synnergren,  E-post: mats.synnergren@vgregion.se
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, “Drottning Silvias Barnsjukhus, Barnkardiologi och hjärtkirurgi” 416 85 Göteborg
 • Marie Carlsson,  E-post:  marie.a.carlsson@vgregion.se
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, “Drottning Silvias Barnsjukhus, Neurologi, Psykiatri, Habilitering” 416 85 Göteborg
 • Kate Abrahamsson,  E-post: kate.abrahamsson@vgregion.se 
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset Drottning Silvias Barnsjukhus, Akutsjukvård, barnkirurgi, neonatologi,416 85 Göteborg
 • Eira Stokland,  E-post: eira.stokland@vgregion.se 
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias Barnsjukhus,Barn och ungdom radiologi/fysiologi, 416 85 Göteborg
 • Maria Söderberg,  E-post: maria.katarina.soderberg@vgregion.se
  Kärnsjukhuset, Barn- och ungdomsmedicin, 541 85 Skövde
 • Ulrika Mattsson Kölfeldt,  E-post: ulrika.mattsson@vgregion.se
  NU-sjukvården/NÄL, Barn- och ungdomskliniken, 461 85 Trollhättan
 • Maja Berndes, E-post: maja.berndes@vgregion.se
  Närhälsan, PV Barn- och ungdomsmedicin 411 19 Göteborg
 • Karin Andersson, E-post: karin.ai.andersson@vgregion.se
  Angereds Närsjukhus Barn och ungdomsverksamheterna 424 22 Angered

S – Värmlands län

T – Örebro län

U – Västmanlands län

W – Dalarnas län

X – Gävleborgs län

Y – Västernorrlands län

 • Anne Thelander, läns-vch, Epost: anne.thelander@rvn.se
  Länsverksamhet barn och ungdomsmedicin, Sundsvalls sjukhus, 851 86 Sundsvall
 • Christina Ziegel, MLA, E-post: christina.ziegel@rvn.se
  Barn- och ungdomskliniken, Örnsköldsviks sjukhus, 891 89 Örnsköldsvik
 • Britta Björsell, MLA, E-post:  brita.bjorsell@rvn.se
  Sollefteå sjukhus, Barn- och ungdomskliniken, 881 04 Sollefteå ,
 • Cecilia Kjellberg Olovsson , MLA, E-post: cecilia.kjellberg.olofsson@rvn.se 
  Länssjukhuset, Barn- och ungdomskliniken Sundsvall, 851 86 Sundsvall

Z – Jämtlands län

AC – Västerbottens län

 •  Antti Holsti E-post: antti.holsti@vll.se
  Norrlands universitetssjukhus, Barn- och ungdomscentrum Västerbotten, 901 85 Umeå

BD – Norrbottens län


access_time 2021-05-20 12:25:12