Bli medlem

Som medlem i BLF får du möjlighet att tillsammans med dina barnläkarkollegor i landet solidariskt kämpa för sjuka barns behov, barns hälsa och barns rättigheter.

Du får också

  • utöver medlemstidningen, utan extra kostnad, en prenumeration på Acta Paediatrica Scandinavica, on line fr.o.m. januari 2017.
  • som barnläkare och blivande sådan bli insatt i frågor som rör din specialitet. 
  • möjlighet att vara med och aktivt påverka BLF:s arbete för ST-utbildning och fortbildning.

Medlemsavgiften är 800 kr/år . Då ingår även medlemskap i Svenska Läkarsällskapet, SLS

Man betalar avgift så länge man är yrkesverksam. Är man pensionerad på halvtid betalar man ½ avgift och då man pensionerar sig helt är man avgiftsbefriad, men fortsätter att få medlemstidningen och Acta Paediatricas Nyhetsbrev.

Anmälan om medlemskap skickas via Läkarförbundets webbformulär . På första raden väljer du Svenska Barnläkarföreningen.
Det gäller även för dig som inte är ansluten till SLF. SLF sköter administrationen av BLF:s medlemsavgifter.


Adressändring
Postadresser i Barnläkarföreningens medlemsregister uppdateras automatiskt efter folkbokföringen.

Om du vill uppdatera mailadress/kontrollera ditt medlemskap kan du logga in på Mina sidor på slf.se alternativt kontakta SLF Medlemsservice på e-post medlem@slf.se eller via telefon 08-790 35 70


access_time 2023-09-25 14:27:29