Bli medlem

Som medlem i BLF får du möjlighet att tillsammans med dina barnläkarkollegor i landet solidariskt kämpa för sjuka barns behov, barns hälsa och barns rättigheter.

Du får också

  • utöver medlemstidningen, utan extra kostnad, en prenumeration på Acta Paediatrica Scandinavica, on line fr.o.m. januari 2017.
  • som barnläkare och blivande sådan bli insatt i frågor som rör din specialitet. 
  • möjlighet att vara med och aktivt påverka BLF:s arbete för ST-utbildning och fortbildning.

Fr.o.m 2021 höjs Medlemsavgiften till 800 kr/år . Då ingår även medlemskap i Svenska Läkarsällskapet, SLS

Man betalar avgift så länge man är yrkesverksam. Är man pensionerad på halvtid betalar man ½ avgift och då man pensionerar sig helt är man avgiftsbefriad, men fortsätter att få medlemstidningen och Acta Pasediatricas Nyhetsbrev.

Anmälan om medlemskap skickas via Läkarförbundets webbformulär . På första raden väljer du Svenska Barnläkarföreningen.
Det gäller även för dig som inte är ansluten till SLF. SLF sköter administrationen av BLF:s medlemsavgifter. Har du frågor kan du kontakta webmaster/registeransvarig:

Marianne Bergström
Gråhundsvägen 114
128 62 Sköndal


Adressändring gör du på detta webbformulär  eller via mail / landpost till BLF:s webbmaster. Se adress ovan


access_time 2020-06-02 16:45:26