Förtroendevalda

 

Styrelsen

Ordförande
Lena Hellström-Westas,
Akademiska Sjukhuset,
Uppsala
E-post:ordf@barnlakarforeningen.se
 
Vice ordförande
Anna Olivecrona
Barn-och ungdomskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
E-post:
Vetenskaplig sekreterare
Ulrika Ådén
Visionsgatan 4
Bioclinicum J9:30
Karolinska Institutet, Kvinnor och barns hälsa
E-post: vetenskap@barnlakarforeningen.se

Facklig sekreterare
Per Brolin
Barnkliniken
Centralsjukhuset,
651 85 Karlstad
E-post: sekr@barnlakarforeningen.se
PerB2
Kassör
Svetlana Lajic

Mottagningen för barnendokrinologi och
medfödda metabola sjukdomar (QB83)
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
E-post: kassor@barnlakarforeningen.se
Ledamot
Henrik Arnell
Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
Ledamot
Anna Bärtås
Barn- och ungdomskliniken
Region Kronoberg
351 85 Växjö
Ledamot
Matias Hagman,
Barn- och Ungdomskliniken
Region Västernorrland
851 86 Sundsvall
Ledamot
Niklas Segerdahl
Barnkliniken
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
NiklasS2
Ledamot
Louisa Sjögren
Suppleant
Peter Almgren,
Barnläkare, Medicinsk rådgivare,
Koncernstab hälso- och sjukvård
Västra Götalands Regionen
Regionens hus
405 44 Göteborg
BLU-representant, suppleant
Catrin Hansson

Ordförande BLU
ST-läkare
Barn- och ungdomskliniken, Växjö
E-post: blu@barnlakarforeningen.se

Övriga

Revisorer
Fredrik Lundberg (sammankallande)
Rolf Pettersson
Valberedning
Gunilla Drake, gunilla.drake@vgregion.se
Åsa Hedblom, asahedblom@hotmail.com
Ola Nilsson, ola.nilsson@ki.se
Webmaster (ej styrelsen)
Marianne Bergström
Mobil 0723- 822 055
E-post: webmaster@barnlakarforeningen.se
mb2 001

access_time 2021-09-20 18:38:53