Förtroendevalda

Styrelsen

Ordförande
Anna Olivecrona
VO barn-och ungdomsmedicin
Universitetssjukhuset Örebro
E-post: ordf@barnlakarforeningen.se
Vice ordförande
Åsa Neuman
Enheten för specialiserad pediatrik
Akademiska barnsjukhuset Uppsala
E-post: vice@barnlakarforeningen.se
Vetenskaplig sekreterare
Thomas Abrahamsson
Linköpings Universitet och H.K.H Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus, Linköping
E-post: vetenskap@barnlakarforeningen.se
Facklig sekreterare
Oskar Andersson
Barn- och Ungdomskliniken
Vrinnevisjukhuset
Norrköping
E-post: sekr@barnlakarforeningen.se
Kassör
Henrik Arnell
Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
E-post: kassor@barnlakarforeningen.se
Ledamot
Daniel Holmgren
Senior Regional studierektor för specialistläkare i pediatrik
Västra Götalandsregionen
Ledamot
Ulrika Ådén
Karolinska Institutet, Kvinnor och barns hälsa
Stockholm och Linköpings universitet
Ledamot
Frida Lind
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Skånes universitetssjukhus, Malmö
Ledamot
Lisa Sahlin Torp
Östersunds Sjukhus
Region Jämtland Härjedalen
Ledamot
Josefine Hätting
Barn- och ungdomsmedicin
Skaraborgs sjukhus
Suppleant
Ylva Tindberg
Barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland
Adj lektor och docent i pediatrik, Uppsala Universitet
BLU-representant, suppleant
Elin Hoff

Ordförande BLU
ST-läkare
E-post: blu@barnlakarforeningen.se

Övriga

Valberedning
Per Brolin (sammankallande)
Anna Bärtås
Niklas Segerdahl
Matia Hagman (adj)
Revisorer
Erik Wejryd (sammankallande)
Pia Laurin
Angelica Brekkan (suppleant)
Webmaster
webmaster@barnlakarforeningen.se

access_time 2024-04-22 09:10:19