Förtroendevalda

Styrelsen

Ordförande
Ulrika Ådén
Visionsgatan 4
Bioclinicum J9:30
Karolinska Institutet, Kvinnor och barns hälsa
Stockholm och Linköpings universitet
E-post: ordf@barnlakarforeningen.se
Vice ordförande
Anna Olivecrona
VO barn-och ungdomsmedicin
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
E-post: vice@barnlakarforeningen.se
Vetenskaplig sekreterare
Thomas Abrahamsson
E-post: vetenskap@barnlakarforeningen.se

Facklig sekreterare
Henrik Arnell
Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
E-post: sekr@barnlakarforeningen.se
Kassör
Svetlana Lajic
Mottagningen för barnendokrinologi och
medfödda metabola sjukdomar (QB83)
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
E-post: kassor@barnlakarforeningen.se
Ledamot
Oskar Andersson
Barn- och Ungdomskliniken
Vrinnevisjukhuset
Norrköping
Ledamot
Åsa Neuman

Sektionschef för Enheten för specialiserad pediatrikAkademiska barnsjukhusetUppsala

Ledamot
Daniel Holmgren (nyval)

Senior Regional studierektor för specialistläkare i pediatrik, Västra Götalandsregionen

Ledamot
Lisa Sahlin Torp
Östersunds Sjukhus
Region Jämtland Härjedalen
Suppleant
Ylva Tindberg (nyval)
Barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland
Adj lektor och docent i pediatrik, Uppsala Universitet
Suppleant
Frida Lind
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Skånes universitetssjukhus
Cronquist gata 2 C, plan 2
205 02 MalmöLisa Sahlin Torp (Nyval)
BLU-representant, suppleant
Elin Hoff

Ordförande BLU
ST-läkare
E-post: blu@barnlakarforeningen.se

Övriga

Valberedning
Per Brolin (sammankallande)
Anna BärtåsNiklas SegerdahlMatia Hagman (adj)
Revisorer
Erik Wejryd (sammankallande)
Pia Laurin
Angelica Brekkan (suppleant)
Webmaster
webmaster@barnlakarforeningen.se

access_time 2023-08-27 01:17:04