Förtroendevalda

Styrelsen

Ordförande
Ulrika Ådén
Visionsgatan 4
Bioclinicum J9:30
Karolinska Institutet, Kvinnor och barns hälsa
Stockholm
E-post: ordf@barnlakarforeningen.se
Vice ordförande
Anna Olivecrona
VO barn-och ungdomsmedicin
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
E-post: vice@barnlakarforeningen.se
Vetenskaplig sekreterare
Thomas Abrahamsson
E-post: vetenskap@barnlakarforeningen.se

Facklig sekreterare
Henrik Arnell
Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
E-post: sekr@barnlakarforeningen.se
Kassör
Svetlana Lajic
Mottagningen för barnendokrinologi och
medfödda metabola sjukdomar (QB83)
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
E-post: kassor@barnlakarforeningen.se
Ledamot
Oskar Andersson
Barn- och Ungdomskliniken
Vrinnevisjukhuset
Norrköping
Ledamot
Åsa Neuman
Ledamot
Anna Bärtås
Barn- och ungdomskliniken
Region Kronoberg
351 85 Växjö
Ledamot
Niklas Segerdahl
VG-regionen (Barnkliniken SKAS och DSBS)
NiklasS2
Ledamot
Matias Hagman,
Barn- och Ungdomskliniken
Region Västernorrland
851 86 Sundsvall
Suppleant
Frida Lind
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Skånes universitetssjukhus
Cronquist gata 2 C, plan 2
205 02 Malmö
BLU-representant, suppleant
Elin Hoff

Ordförande BLU
ST-läkare
E-post: blu@barnlakarforeningen.se

Övriga

Valberedning
Fredrik Lundberg (sammankallande)
Per Brolin
Åsa Myrelid
Revisorer
Rolf Pettersson (sammankallande)
Pia Laurin
Erik Wejryd (suppleant)
Webmaster
webmaster@barnlakarforeningen.se

access_time 2022-10-04 17:35:39

announcement Nyheter

event Kalender