Specialistskrivning i Barn- och ungdomsmedicin

Svenska Barnläkarföreningen erbjuder en frivillig specialistskrivning i barn- och ungdomsmedicin.
Skrivningen kan göras som examen för den som har ett år kvar till ansökan om specialistkompetens alternativt för den som är färdig specialist sedan högst ett år tillbaka. Det finns även möjlighet att göra skrivningen som ett diagnostiskt prov, men då rättas inte skrivningen centralt.
Intyg om godkänd skrivning utfärdas av BLF:s ordförande och ordförande i BLF:s utbildningsutskott.
Ansvaret för skrivningen alterneras mellan de olika sjukvårdsregionerna i landet. Skrivningen genomförs årligen kl 9.00-12.00 fredagen i v 43, och finns tillgänglig som diagnostisk skrivning mellan kl 13 fredagen v 43 och kl 16 fredagen v 45

Aktuellt

2021 års specialistskrivning i barn- och ungdomsmedicin utformas av ST-studierektorer i Sjukvårdsregion Mellansverige.
Den äger rum fredagen 29 oktober kl 9.00-12.00

Det finns också möjlighet att genomföra skrivningen diagnostiskt med egen rättning (rättningsmall distribueras efter avslutad skrivningsperiod). Den diagnostiska skrivningen genomförs vid valfritt tillfälle under perioden 29/10 kl 13.00 – 12/11 kl 16.00

Utformning

Skrivningen har två delar.

OBS: Inför 2021 års skrivning har vi ändrat ordningen på dessa, så att MCQ frågorna kommer först!

Del 1 består av ett tjugotal fristående Multiple Choice Questions (MCQ).

Del 2 är uppbyggd av Modified Essay Questions (MEQ) baserade på patientfall för att ge bättre klinisk relevans vid examinationen. Informationen ges gradvis och frågor ställs på basen av den information som finns. När man besvarat frågorna klickar man sig vidare (utan möjlighet att gå tillbaka och ändra). På nästa sida upprepas relevanta delar av initial beskrivning av problemet tillsammans med viss återkoppling på föregående sidas frågor samt mer information, nya frågor, etc.

Skrivningen görs som en ”open book”, d v s det är tillåtet att använda facklitteratur på samma sätt som vid kliniskt arbete. Det förväntas korta självständiga och kliniskt relevanta svar – formulera dig med egna ord. Svara bara på det som efterfrågas – ytterligare information kan komma att ge poängavdrag. Det är inte tillåtet att ta hjälp av annan person.


Anmälan till Specialistskrivningen 2021

Anmälan till Specialistskrivningen görs till din lokala ST-studierektor, som vidareförmedlar anmälan till Åsa Myrelid, SR i Uppsala på asa.myrelid@akademiska.se senast senast måndag v 42.
OBS! Kontrollera att du angivit en korrekt mailadress dit du önskar få länken.
Alla anmälda (oavsett om det gäller skarp eller diagnostisk skrivning) kommer att få mail med en länk till aktuell skrivning senast måndag v 43. Länken är personlig och kan inte delas.
Om mailet inte kommer till dig – kontakta Åsa Myrelid på ovanstående mailadress snarast.access_time 2021-10-07 21:11:15