Specialistutbildning

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är en arbetsgrupp inom Barnläkarföreningen som har till uppgift att bevaka och utveckla specialistutbildningen och vidareutbildningen av barnläkare. Utskottet är remissinstans i utbildningsfrågor samt sammanhållande länk för de pediatriska ST-studierektorerna. Utskottet deltar också i dialog med närliggande specialistföreningar och närliggande ST-utbildningar i utbildningsfrågor.

Utbildningsutskottets ordinarie medlemmar

Sjukvårdsregion Mellansverige. Eva Albinsson , (Karlstad)
Åsa Myrelid,  ordförande (Uppsala)
Norra sjukvårdsregionen Per Friskopp (Gällivare/Sunderbyn)
Vakant
Stockholms sjukvårdsregion Eva Wesslén Eriksson (Stockholm)
Anna Undeman Asarnoj (Stockholm)
Sydöstra sjukvårdsregionen Emilie Kronkvist (Linköping)
Anna Röckert Tjernberg (Kalmar)
Södra sjukvårdsregionen Martin Klasson, (Kristianstad)
Michele Compagno (Lund)
Västra sjukvårdsregionen Thomas Hagedorn, (Göteborg)
Daniel Holmgren (Göteborg)

Utbildningsutskottets adjungerade medlemmar

Ordförande BLF Lena Hellström-Westas (Stockholm)
Vetenskaplig sekreterare BLF Ulrika Ådén(Stockholm)
Ordförande BLU Catrin Hansson (Växjö)

access_time 2022-03-28 10:38:31

event Kalender