Specialistutbildning

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är en arbetsgrupp inom Barnläkarföreningen som har till uppgift att bevaka och utveckla specialistutbildningen och vidareutbildningen av barnläkare. Utskottet är remissinstans i utbildningsfrågor samt sammanhållande länk för de pediatriska ST-studierektorerna. Utskottet deltar också i dialog med närliggande specialistföreningar och närliggande ST-utbildningar i utbildningsfrågor.

Utbildningsutskottets ordinarie medlemmar

Sjukvårdsregion Mellansverige. Eva Albinsson, ordförande (Karlstad)
Angelica Brekkan, (Uppsala)
Norra sjukvårdsregionen Per Friskopp (Gällivare/Sunderbyn)
Gustaf Tanghöj (Östersund)
Stockholms sjukvårdsregion Annika Tidell (Stockholm)
Anna Undeman Asarnoj (Stockholm)
Sydöstra sjukvårdsregionen Emilie Kronkvist (Linköping)
Anna Röckert Tjernberg (Kalmar)
Södra sjukvårdsregionen Martin Klasson, (Kristianstad)
Stefanie Diemer (Lund)
Västra sjukvårdsregionen Thomas Hagedorn, (Göteborg)
Daniel Holmgren (Göteborg)

Utbildningsutskottets adjungerade medlemmar

Ordförande BLF Ulrika Ådén (Stockholm)
Ordförande BLU Elin Hoff (Helsingborg)

access_time 2024-01-25 11:18:10