Specialistutbildning

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är en arbetsgrupp inom Barnläkarföreningen som har till uppgift att bevaka och utveckla specialistutbildningen och vidareutbildningen av barnläkare. Utskottet är remissinstans i utbildningsfrågor samt sammanhållande länk för de pediatriska ST-studierektorerna. Utskottet deltar också i dialog med närliggande specialistföreningar och närliggande ST-utbildningar i utbildningsfrågor.

Utbildningsutskottets ordinarie medlemmar

Sjukvårdsregion Mellansverige. Eva Albinsson , (Karlstad)
Åsa Myrelid,  ordförande (Uppsala)
Norra sjukvårdsregionen Sara Liljeholm, (Umeå)
Per Friskopp (Gällivare/Sunderbyn)
Stockholms sjukvårdsregion Eva Wesslén Eriksson (Stockholm)
Anna Undeman Asarnoj (Stockholm)
Sydöstra sjukvårdsregionen John Terlinder (Jönköping)
Marie Ekbäck (Linköping)
Södra sjukvårdsregionen Martin Klasson, (Kristianstad)
Michele Compagno (Lund)
Västra sjukvårdsregionen Thomas Hagedorn, (Göteborg)
Daniel Holmgren (Göteborg)

Utbildningsutskottets adjungerade medlemmar

Ordförande BLF Lena Hellström-Westas (Stockholm)
Vetenskaplig sekreterare BLF Ulrika Ådén(Stockholm)
Ordförande BLU Catrin Hansson (Växjö)

access_time 2021-04-28 10:45:32