Angående finansiering av medarbetares deltagande i Barnläkarföreningens aktiviteter

Barnläkarföreningen och dess delföreningar utför omfattande arbete av stor betydelse för barns hälsa i Sverige och även utomlands. Det rör sig om utbildning, fortbildning, kunskapsstöd, vårdprogram, remissvar, etiska riktlinjer och arbete för barns rätt. Dessa arbeten har ofta avgörande betydelse för utförandet av det kliniska arbetet på barnkliniker runt om i landet och bidrar till att hålla en jämn och hög vårdkvalitet som annars inte skulle varit möjlig.

En del av detta arbete utförs oavlönat och ideellt på engagerade medarbetares fritid. En förutsättning för att Barnläkarföreningen och dess delföreningar ska kunna utföra dessa uppgifter är dock att personer som ingår i styrelser och nationella arbetsgrupper inom föreningen får möjlighet att delta på årsmöten, Barnveckan, planeringsdagar och internat där en stor del av dessa uppgifter utförs.

Då Barnläkarföreningen och dess delföreningar inte har ekonomiska medel för att finansiera detta på egen hand är det vår rekommendation till verksamhetschefer att tillåta medarbetare med föreningsuppdrag att delta vid sådana möten med bibehållen lön, samt vid behov bekosta resor och logi för att möjliggöra föreningarnas arbete.

Vi kan på så vis fortsätta arbeta för en högkvalitativ och jämlik vård på landets barnkliniker och mottagningar för barnens bästa.

Ovanstående text finner du i utskriftsvänligt format här.
Barnläkarföreningens styrelse


Publicerad
2024-03-21 av Henrik Arnell