Bli medlem

Barnläkare! Bli medlem i Stiftelsen Acta Paediatrica och gör en av Europas ledande pediatriska tidskrifter ännu bättre! Här kan du få möjlighet att publicera egna forskningsresultat tillsammans med andra vetenskapliga nyheter av högsta internationella klass.

Betala in SEK 25 till Plusgiro nr 50 39 83 ‐ 9 och bli medlem på livstid. Glöm inte att ange namn och adress!


access_time 2018-05-24 14:40:30