Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn/ungdomar från 16 års ålder

I samarbete med Folkhälsomyndigheten har BLF tagit fram rekommendationer för vaccination mot covid-19 för begränsade patientgrupper i åldersgruppen 16 – <18 år. Det vetenskapliga underlaget för att definiera vilka ungdomar som har störst nytta av vaccination är ytterst begränsat. Rekommendationen baseras därför i huvudsak på kliniska erfarenheter från andra luftvägsinfektioner. Kunskapsunderlaget för nyttan av vaccination är ännu otillräckligt för att rekommendera vaccination till bredare grupper av barn. BLF bevakar frågan fortlöpande.

BLF – Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 16 års ålder – 20210501


Publicerad
2021-04-29 av Per Brolin
Uppdaterad
2021-05-01 00:58

forum Kommentarer

Kommentera